Hl.strana - Maturitní otázky - Referáty (Moje referáty) - Plesy (Tipy,Firmy) - Vysoké školy - Kurzy - !SHOP!

Jana z Arku

Info - Tisknout - Poslat(@) - Uložit->Moje referáty - Přidat referát

Venkovská dívka Jana se představila u dvora Karla VI.jako dívka poslaná bohem a stala se hlavní postavou v boji proti Angličanům,který se nyní odehrával v duchu křižácké výpravy.Historici se nikdy neshodli na tom,jestli byla Jana génius nebo pouhá loutka,ale její rychlá kariéra byla pozoruhodná.Jejími vrcholnými body bylo osvobození obklíčeného Orleánsu v roce 1429 a řada francouzských úspěchů,které přivedly Karla do Remeše kde byl korunován-to bylo posvědcení bezprostřední důležitosti.

V roce 1430 byla Jana zajata Burgunďany.Prodali ji Angličanům,kteří Janu soudili za kacířství a čarodějnictví. Věřili,že její odsouzení zostudí Karla VII.,ale špatně odhadli situaci.Poté,co byla odsouzena vinnou a upálena v r.1431,ji Francouzi uctívali jako mučednici.Postupně se průběh války obracel.V roce 1435 se Karel VII.a vé0voda burgundský usmířili, Paříž padla v následujicím roce.Po období příměří zahájili Francouzi válečné tažení,jímž osvobodili v letech 1449-1450 Normandii.Na jihozápadě Angličané už nedokázali odolávat francouzskému náporu a obnova sil nepřicházela v úvahu,protože politickými nesváry zmítanou Anglii ničila válka růží.

V roce 1453 stoletá válka skončila.

PŘIDEJTE SVŮJ REFERÁT