Jana z Arku

Venkovská dívka Jana se představila u dvora Karla VI.jako dívka poslaná bohem a stala se hlavní postavou v boji proti Angličanům,který se nyní odehrával v duchu křižácké výpravy.Historici se nikdy neshodli na tom,jestli byla Jana génius nebo pouhá loutka,ale její rychlá kariéra byla pozoruhodná.Jejími vrcholnými body bylo osvobození obklíčeného Orleánsu v roce 1429 a řada francouzských úspěchů,které přivedly Karla do Remeše kde byl korunován-to bylo posvědcení bezprostřední důležitosti.

V roce 1430 byla Jana zajata Burgunďany.Prodali ji Angličanům,kteří Janu soudili za kacířství a čarodějnictví. Věřili,že její odsouzení zostudí Karla VII.,ale špatně odhadli situaci.Poté,co byla odsouzena vinnou a upálena v r.1431,ji Francouzi uctívali jako mučednici.Postupně se průběh války obracel.V roce 1435 se Karel VII.a vé0voda burgundský usmířili, Paříž padla v následujicím roce.Po období příměří zahájili Francouzi válečné tažení,jímž osvobodili v letech 1449-1450 Normandii.Na jihozápadě Angličané už nedokázali odolávat francouzskému náporu a obnova sil nepřicházela v úvahu,protože politickými nesváry zmítanou Anglii ničila válka růží.

V roce 1453 stoletá válka skončila.

 

Maturita.cz - referát (verze pro snadný tisk)
http://www.maturita.cz/referaty/referat.asp?id=3037