Hl.strana - Maturitní otázky - Referáty (Moje referáty) - Plesy (Tipy,Firmy) - Vysoké školy - Kurzy - !SHOP!


Přehled referátů - Dějepis

Nálézt další referáty...

alespoň jedno ze zadaných slov
všechna zadaná slova

Seřadit podle: Abecedy - Data vložení PŘIDEJTE REFERÁT
Zobrazit Moje referaty... - zobraz "Moje Referáty" (0) Top 10 referátů
Moje Referáty  Referát - název  Datum vložení
Strana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37  
ČSR ve 20. letech (1921-30)
matur.ot
31.12.2002
ČSR ve 30. letech, Mnichov
matur.ot, mnichovská dohoda atd.
31.12.2002
Cyril a Metoděj  
Příchod křesťanství do Čech a na Moravu, život Konstantina a Metoděje...
17.06.2002
Dějiny Balkánského poloostrova ve středověku
Vše co se stalo ve středověku na Balkáně,až po zánik Byzantské říše a pronikání turků na Balkán.
04.11.2001
Dějiny Maďarska od 90. let 19 století do roku 1945
Rakousko Uhersko atd.
17.12.2002
Dějiny Pražského hradu  
02.10.2001
Dějiny staroorientálních despocií
(Objasněte pojem „městská revoluce“ = teorie vzniku prvních městských států. Podejte charakteristiku blízko-orientálních s dálně-orientálních despocií. Stručně promluvte o vývoji jednotlivých států. O jednom státu či oblasti promluvte podrobněji. Zmiňte s
31.01.2003
Dějiny starověkého Řecka
(Vyložte chronologicky vývoj antického Řecka. Objasněte kulturní a politický vývoj řeckých států, připomeňte zajímavé kapitoly z vojenských dějin, zmiňte významné osobnosti z politiky, vojenství, umění, sportu. )
31.01.2003
DEKRETY PREZIDENTA BENEŠE  
Krátký popis dekretů
10.08.2000
DIENZENHOFEROVÉ v Praze  
Stručný popis života Kiliána Ignáce a jeho syna Kryštofa + typy staveb. Snad se to bude hodit... PS: Doporučuju pořádně pročíst, jestli tam nejsou chyby.
17.05.2000
Dinastie Qin  
popis krátké dinastie Qin, jejich biokratického systému, jak Qin sjednotil Čínu a jak se skoro vzápětí stratil v propadlu věků...
06.07.2001
Diocletianus  
přehledně sespsaný popis jednoho z nejvýznamnějších římských císařů, rozdělení moci
08.01.2002
Diova socha v Olympii  
Zeus, Olympie, starověké Řecko
14.12.2001
Diův chrám v Olympii
Sedm legendárních divů světa, Řecko
22.03.2002
Doba bronzová  
Doba bronzová, ÚNĚTICKÁ KULTURA - popis 1.str
10.08.2000
Doba husitská
Počáteční fáze husitského hnutí, Jan Žižka z Trocnova, křižácké výpravy do Čech, koncil v Basileji, bitva u Lipan
04.05.2002
Doktor Jan Jessenius z Jessenu  
Jan Jesenský – Jessenius
30.12.2002
Dovršení průmyslové revoluce  
Zprůmyslnění českých zemí, průmyslová revoluce
27.04.2002
Dr. Edvard Beneš
život, události, prezident, ČR
28.01.2002
Druhá fáze 30 leté války (1630 – 1648)  
02.12.2003
Druhá světová válka  
Tento referát nábízí chronologii údálostí druhé sv.v.
13.02.2003
Druhá světová válka
matur.ot
31.12.2002
Druhá světová válka  
23.12.2002
Druhá světová válka  
Válka v Evropě i v Tichomoří, poměrně dobrý středně dlouhý referát - 6 str.
01.02.2002
Druhá světová válka  
Tento referát obsahuje odkazy v časové posloupnosti druhé svět. války
19.01.2002
Strana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37  

PŘIDEJTE SVŮJ REFERÁT

Přehled všech referátů

Zpátky na hlavní stránku MATURITA.CZ