Hl.strana - Maturitní otázky - Referáty (Moje referáty) - Plesy (Tipy,Firmy) - Vysoké školy - Kurzy - !SHOP!


Přehled referátů - Dějepis

Nálézt další referáty...

alespoň jedno ze zadaných slov
všechna zadaná slova

Seřadit podle: Abecedy - Data vložení PŘIDEJTE REFERÁT
Zobrazit Moje referaty... - zobraz "Moje Referáty" (0) Top 10 referátů
Moje Referáty  Referát - název  Datum vložení
Strana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37  
Časová přímka
Časová přímka vbryných českých králů!
28.05.2001
Čechy - historie od Sáma po rod Přemyslovců
Sámo, Přemyslovci
30.12.2002
Čechy a Slovensko v letech 1939 – 1945  
11.01.2002
Čechy ve 20. a 30. letech, 2. Československá republika  
ČSR v letech 1921 – 1929, Politický systém, Hospodářská krize v ČSR, Období druhé republiky,
11.01.2002
Červená Lhota  
Zámek Červená Lhota, jeho historie i současnost.
06.07.2002
Červencová revoluce 1830 ve Francii  
Francie
23.03.2003
Česká republika - historie  
uzlové body vývoje ČR
02.05.2003
České dějiny od r. 1740  
Velmi rozsáhlý učební text včetně doporučené literatury a kontrolních otázek pro VŠ
01.05.2002
České země po roce 1848  
Tento referát je o dění v Českých zemích po revoluci:oktrojovaná ústava,...atd.
02.03.2003
Česko - Německé vztahy v průběhu dějin
05.05.2002
Českoslovenší vojáci na frontách druhé světové války
Českoslovenší vojáci na frontách druhé světové války - užitečná věc pro dobrou známku z dějepisu
11.02.2002
Československo mezi dvěma světovými válkami  
1918-vznikl samostatný stát Čechů a Slováků
23.11.2002
Československo v letech 1956 – 1968
11.01.2002
Československo v letech 1968 – 1989
11.01.2002
Český stát za vlády Lucemburků  
Jan Lucemburský, Karel IV, Václav IV,Zikmund Lucemburský
21.01.2001
Chammurapiho zákony  
Jake meli zakony a jak je trestali.
25.03.2003
Charles de Gaulle  
CHARLES DE GAULLE
18.06.2002
Charta 77  
O Chartě 77
22.06.2002
Chrám Sv. Víta  
Všchno důležitý:stavitelé,části, koruna.........
04.07.2003
Chronologicky vývoj pravěkých dějin
(Vyložte chronologicky vývoj pravěkých dějin, uveďte charakteristiky jednotlivých etap prehistorie a promluvte o konkrétních archeologických nalezištích u nás a ve světě.)VÝVOJ ČLOVĚKA, DOBA KAMENNÁ, PALEOLIT atd
31.01.2003
Čína 1949-1976  
Od vítězství komunistické strany do konce Kulturní revoluce Mao Ce-tung
03.12.2002
Církevní reformy Josefa II  
Habsburkové
02.02.2002
Císař Josef II  
22.03.2003
Civilizace Inků  
Inkové, Počátky dějin, Místa jejich bydliště, Sociální organizace, Incké náboženství,Vojenská organizace, Dobyvačné války, Lékařství a věda,
11.01.2002
ČSR v letech 1945 – 1956
11.01.2002
Strana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37  

PŘIDEJTE SVŮJ REFERÁT

Přehled všech referátů

Zpátky na hlavní stránku MATURITA.CZ