CENTRE POMPIDOU

CENTRE POMPIDOU
(1971 - 1977)
V tomto referátu bych vás chtěla seznámit s budovou,která se rozkládá na Plateau Beaubourg,v hlavním městě Francie Paříži.Je to CENTRE POMPIDOU neboli CENTRE BEAUBOURG.Oba tyto názvy jsou zkráceninou
oficiálního názvu,kterým je NATIONAL d´ART et de CULTURE GEORGES POMPIDOU.Toto Národní středisko pro umění a kulturu bylo pojmenováno na počest tehdejšího francouzského prezidenta GEORGE POMPIDOUA (1911-1974),který se v roce 1962 stal ministerským předsedou a v roce 1969
byl zvolen prezidentem.
Galerie,muzea,knihovny,koncertní haly - takové budovy byly dlouho považovány za nedotknutelné, svaté chrámy múz, které mohou náležitě sídlit jen v masívních klasických stavbách.V Paříži bylo v sedmdesátých letech 20. století postaveno nové víceúčelové centrum, které nedbalo na řadu tradičních představ o umění a znamenalo architektonický zvrat.
Mnozí označili výsledek tohoto pokusu jako velmi šeredný, ale lidstvu prospěšný.Jiní jej přivítali jako odvážnou a brilantní ideu, která dává budově větší tvůrčí svobodu než obvyklý stavební postup.Do konkurzu na projektování tohoto objektu bylo podáno 681 návrhů ze 49 různých zemí světa.Po dlouhém rozhodování více než stovky významných architektů se dohodli na absolutním vítězství projektu ,který zpracoval tým složený z třicetidevítiletého Angličana RICHARDA ROGERSE a z třicetičtyřletého Itala RENZEHO PIANIHO.Jejich projekt byl přijat v roce 1969 a stavba byla započata v roce 1971.Oba se shodli na jediném slohu, a to na směru HIGH-TECH.Tento směr byl spíše zaměřený na techniku než na umění.Budovy postavené v High-Techu více připomínaly tovární budovu nebo naftovou rafinérii.Základní kostra je z oceli a betonu,rozvodové potrubí vně budovy jsou barevně odlišená:zelenou barvou jsou označeny rozvody tekutých hmot , bílou rozvody čistého vzduchu, modrou klimatizace, žlutou rozvody elektřiny a červenou doprava osob a materiálu.Vnitřní prostor je variabilní,
lze jej měnit posuvnými stěnami. Eskalátory, umístěné v průhledném tubusu vně budovy, zajišťují velmi rychlý a bezchybný přesun.Objekt je dlouhý 166 metrů,vysoký 42 m a 60 m široký.Celkově zabírá plochu 0,06 km a obsahuje pět pater.Zvenčí je sevřen v ocelovém plášti trubek.Celkovým pojetím tvarů, uspořádáním, materiály, se na první pohled jen málo podobá střediskům, kde jsou vystavovány moderní umělecké předměty např.výtvarná díla od známých malířů jako jsou Picasso,Matiss,Mirón,Calder nebo Otto Dix,kteří byli představiteli hlavně fauvismu, kubismu a surrealismu , nebo umístěné obrovské knihovny prodejny publikací a studovny.
Součástí této obrovské budovy je také Národní muzeum moderního umění (MNAM),Středisko pro průmyslovou tvorbu (CCI),Výzkumné a koordinační středisko akustiky a hudby (IRCAM), Veřejné mezinárodní knihovny (BPI),filmotéka,středisko designu , restaurace, bary a butiky. Budova byla dokončena v roce 1977.Její stavitelé z ní za neuvěřitelných pět let vytvořili monstrum,jehož hodnota se odhadovala na téměř 1 mil. Franků.
V prostorách Centre Pompidou se koná velká řada kulturních akcí, ať už jsou to výstavy, konzerty nebo přehlídky starých filmů.Všechny tyto akce lákají vejkou spoustu návštěvníků, jak místních, tak i zahraničních, proto není divu, že na toto místo ročně zavítá asi 7mil. Lidí.

 

Maturita.cz - referát (verze pro snadný tisk)
http://www.maturita.cz/referaty/referat.asp?id=3414