Lincoln Abraham

Referát

Dějepis


Byl to americký státník, vystudoval práva a také jako právník pracoval.
Roku 1847 se stal členem kongresu.
V roce 1854 byl Lincoln jedním z organizátoru Republikánské strany, žádající otevření západního uzemí pro svobodné osídlování.
Roku 1860 byl zvolen americkým presidentem. Jedná se v pořadí o 16. prezidenta a prvního prezidenta Spojených států amerických, který byl zavražděn.
Abraham Lincoln vedl Sever ve válce proti otrokářskému Jihu. Válku vyhrál a to vedlo k zrušení otroctví v celé Unii. Zrovnoprávnění černých občanů zůstalo pouze formální.
V roce 1864 byl Abraham Lincoln opět zvolen prezidentem Spojených státu amerických, avšak v následujícím roce byl zavražděn.

Vražda ve Fordově Divadle

Je večer 14. dubna 1865. Lincoln oslavuje ve Fordově divadle kapitulaci jižanského generála Roberta Edwarda. Této oslavy se zúčastnilo mnoho jižanů mezi nimi i Lincolnův vrah John Wilkes Booth.
V osm hodin třicet minut Přijíždí Lincoln do Fordova divadla, aby shlédl představení „Our American Cousin“ – „Náš americký bratranec“. Lincoln rád navštěvoval divadlo, protože mu přinášelo úlevu od těžké práce. Přibližně ve čtvrt na jedenáct, když byl na jevišti jen jeden herec a diváci se smáli, John Wilkes Booth vešel do prezidentova lože a vystřelil na Lincolna. Booth skočil na jeviště a chtěl utéct. Ale při skoku si zlomil levou nohu. Dobelhal se přes jeviště, nasedl na koně v zadní ulici a odjel z města. Prezidenta přenesli v bezvědomí do domu na desáté ulici. Jeho žena, Mary Todd čekala ve vedlejším pokoji. Prezident zemřel v sedm hodin třicet minut 15 dubna 1865.
Vrah se jmenoval John Wilkes Booth, ale kdo to byl a proč se rozhodl pro tento čin?
Byl to známý herec, který sympatizoval s Jihem a za zdejší problémy obviňoval Lincolna. Ke konci roku 1864 začal připravovat plány na únos Lincolna. Začal spolupracovat s Mary Surratt. Pokus o únos prezidenta 17. března selhal. Po tomto neúspěchu sestavil Booth nový plán: Dva ze skupiny zabijí státní sekretářku a více prezidenta, zatímco on zavraždí Lincolna. Jenom Booth byl však úspěšný. I přesto, že si zlomil nohu, když skočil z prezidentova lože, se mu podařilo utéct do města Maryland. Spojenečtí vojáci je však brzy objevili a obklíčili tabákovou stodolu, kde se ukrývali. Booth byl zastřelen ve stodole, která byla vojáky zapálena. Ostatní spiklenci byli brzy zatčeni. Všichni byli odsouzení k smrti a byli pověšeni 7. července 1865.
…Podivuhodné shody náhod…

V historii Spojených státu amerických byli zavražděni čtyři PREZIDENTI:

Abraham Lincoln v roce 1865…
James Abram Garfield v roce 1881…
William McKinley v roce 1901…
John fitzgerald Kennedy v roce 1963…

Prezident Abraham Lincoln byl členem republikánské strany a J. F. Kennedy byl demokrat, je zde však mnoho překvapujících shodných okolností kolem jejich životů a smrti.

- Oba prezidenti Lincoln i Kennedy se zabývali občanským právem.
- Oba mají příjmení o délce 7 písmen.
- Lincoln byl zvolen v roce1860 a Kennedy v roce 1960
- Manželky obou prezidentů potratily dítě, když bydleli v Bílém domě.
- Oba prezidenti byli zavražděni v přítomnosti své ženy.
- Oba byli zabiti v pátek.
- Jméno Kennedyho tajemnice bylo Lincoln a tajemnicí Lincolna byla Kennedy.
- Obě tajemnice varovaly prezidenty, aby Lincoln nejezdil do divadla a Kennedy do Dallasu.
- Lincolnův vrah, John Wilkes Booth, se narodil v roce 1839. Vrah Kennedyho, Lee Harward Oswald , v roce 1939.
- Oba Oswald i Booth byli Jižané fandící neoblíbeným názorům.
- Booth zastřelil Lincolna v divadle. Oswald se v divadle skrýval.
- Booth i Oswald byli zabiti před ukončením soudních procesů.
- Obě celá jména John Wilkes Booth i Lee Harvey Oswald se skládají z 15 písmen.
- Nástupci obou presidentů se jmenovali Johnson – Andrew a London.
- Obě tyto jména se skládají ze 13 písmen.
- Andrew Johnson se narodil v roce 1808, London Johnson v roce 1908.
- Oba Johnsnové byli Jižané a před tím, než se stali ministry, pracovali v americkém Senátě.
- Lincoln i Kennedy byli převážení ve stejném pohřebním voze.

 

Maturita.cz - referát (verze pro snadný tisk)
http://www.maturita.cz/referaty/referat.asp?id=1123