Hl.strana - Maturitní otázky - Referáty (Moje referáty) - Plesy (Tipy,Firmy) - Vysoké školy - Kurzy - !SHOP!

Marie Terezie

Info - Tisknout - Poslat(@) - Uložit->Moje referáty - Přidat referát

Marie Terezie
Ráno dne 13. května 1717 se v císařské rodině narodilo dítě. Na svět přišla arcivévodkyně, jež byla pokřtěna jmény Marie Terezie Walburga Amálie Kristina.

Jelikož její rodiče očekávali v dalších letech narození dědičného prince, oslavy narození Marie Terezie se příliš nepřeháněly. V arcivévodském rodě nebylo považováno za nutné vychovávat ji jako dědičnou princeznu, neboť se stále ještě čekalo na dědičného prince. Marie Terezie se tedy mohla věnovat jiným činnostem. patřili mezi ně kreslení, malování pastelů a hudba. Měla pěkný hlas, hrála na klavír, tancovala a hrála v operách a komediích u dvora. Plynně hovořila německy, italsky, francouzsky, španělsky a latinsky. Latina byla uřední řečí v uherském království, španělština odpovídala dvorskému ceremoniálu a italština dvorské kultuře.

Marie Terezie se neseznamovala jen s naučnými knihami. Byla seznamována i se vznešenou literaturou (hlavně s italskými a francouzskými autory). Na uměleckou výchovu kladl otec Marie Terezie Karel VI. zvláštní důraz. Našla-li Marie Terezie v něčem zalíbení, věnovala se Marie Terezie oné věci duší i tělem, vrhala se do ni hlava nehlava a neztrácela trpělivost. Projevovala přitom vytrvalost, jaká byla u princezny vídána jen málokdy.

Problémy začaly, když Marie Terezie začala dospívat a byl čas myslet na vdavky. Kdyby byla Marie Terezie obyčejnou arcivévodkyní, která se tak či onak měla dostat pod čepec, byla by věc jednodušší. Čím víc se však ukazovalo, že vládnoucímu rodu bude mužský následních trůnu odepřen, tím více se koplikovalo hledání manžela pro nejstarší dceru Marii Terezii, jež by se stal rakouským princem a římskoněmeckým císařem. Volba manželského partnera však nebyla otázkou pouze rakouské politiky, ale i politiky evropské.

Marii Terezii se nabízelo hned několik možných manželů, ze kterých si mohla vybrat:
•1. varianta - sňatek s wittelbašským kurprincem. Bavorsko by se spojilo s Rakouskem.
•2. varianta - sňatek se Španělem by znamenal znovuobnovení říše Karla V., kterému se zabránilo válkou o španělské dědictví
•3. varianta - sňatek s princem s menší mocí (František Štepán Lotrinský)

Marie Terezie si však zvolila už jako dívka, když se do Františka Štěpána zamilovala až po uši.

Námluvy Františka Štěpána a Marie Terezie probíhaly podle dvorní etikety. Za den požádání o ruku byl stanoven 31. leden 1736. Marie Terezie však ještě musela složit slib, že se zřekne nároku na trůn, pokud by se Karlovi VI. ještě narodil dědičný princ. Potom mohlo být zasnouben ohlášeni. Poté, co ženich políbil nevěste ruku, byli snoubenci odloučeni. Tak to předepisovala dvorská etiketa. Svatba byla stanovena na 12. února 1736. 14. února 1736 byla svatba ukončena nádherným plesem ve Španělském sále Hofburgu.

Po smrti svého otce v roce 1740 se ujala Marie Terezie vlády.
11. května 1743 přijala Marie Terezie svatováclavskou korunu ve Chrámu sv. Víta. Tomuto důležitému okamžiku přidával půvab i korunovační průvod Marie Terezie na Kříženeckého náměstí.
Marie Terezie povinula Františku Štěpánovi 16 dětí. Z těchto dětí přežily jen některé a některé zemřeli již v mládí.
Děti, které přežili Děti, které zemřeli v mládí
1741 - narodil se Josef II. 1737 - narodila se Marie Alžběta
1742 - narodila se Marie Kristina 1738 - narodila se Marie Anna
1743 - narodila se Marie Alžběta 1745 - narodil se Karel Josef
1746 - narodila se Marie Amálie 1748 - narodila se Charlotta Kristina
1747 - narodil se Leopold II. 1751 - narodila se Marie Josefa
1752 - narodila se Marie Karolina 1752 - narodila se Marie Karolina
1754 - narodil se Ferdinand 1750 - narodila se Johanna Gabriela
1755 - narodila se Marie Antoinetta -
1756 - narodil se Maxmilián František -
Marie Terezie byla výbornou matkou. Z mateřské lásky čerpala duševní klid a sílu v nejtěžších dobách.
Milovala svého chotě, který se ji zdál stále mladším. V poměru k jiným mužům dovedla zachovat vždy důstojnost, i když se nevyhýbala pobavení.
František Štěpán Lotrinský, manžel Marie Terezie zemřel 18. srpna 1765.
Po jeho smrti se ujal vlády jeho syn Josef II.
Marie Terezie se zasloužila o několik významných reforem:
Roky Významné reformy
1749 Začátek tereziánských reforem - správa, vojenství, vzdělávání
1769 Právní reforma - Codex Theresiana a Constitutio Criminalis Theresiana
1773 Zrušení jezuitského řádu
1774 Všeobecný školní řád
1775 Robotní patent - zmírnění roboty
1776 Zrušeno mučení
Marie Terezie vstoupila do historie jako panovnice s mnoha legendami.
Marie Terezie zemřela 29. listopadu 1780.

PŘIDEJTE SVŮJ REFERÁT