Hl.strana - Maturitní otázky - Referáty (Moje referáty) - Plesy (Tipy,Firmy) - Vysoké školy - Kurzy - !SHOP!

Jan Opletal

Info - Tisknout - Poslat(@) - Uložit->Moje referáty - Přidat referát

JAN OPLETAL

(*31.12.1915 – +11.11.1939)

Český student medicíny, oběť nacistického teroru.

Jméno studenta J Opletala bylo v povědomí národa do roku 1989 spojeno s jeho smrtelným zraněním 28. října 1938 při národní demonstraci proti okupantům a s brutální akcí nacistů po jeho pohřbu, která vedla k uzavření českých vysokých škol, popravám a žalářování. Už za války v Londýně vyhlášený Mezinárodní den studentstva ovšem získal v Československu po roce 1989 nový rozměr, když demonstrace 17. listopadu zahájila pád čtyřicetiletého komunistického režimu.

Opletal chodil do obecné školy v Nákle, do reálného gymnázia v Litovli, kde ukončil studium roku 1934. Rodinná tradice ho ovlivňovala v duchu české reformace a jeho mravní důstojníky v Hranicích, po sléze ho přeložili do dělostřeleckých kasáren v Ruzyni. Sudoval na francouzském institutu v Praze, do roku 1936 pak na lékařské fakultě Karlovy university. Byl ubytován v Hlávkově koleji a v roce 1939 působil v její samosprávě.

Účastnil se demonstrace 28. října roku 1939, při níž byl zraněn střelou do břicha. Ačkoliv byl okamžitě převezen na kliniku profesora A Jiráska, vzdor snaze lékařů 11. listopadu zemřel. 15. listopadu se konalo v Praze rozloučení, které přerostlo v novou protifašistickou demonstraci. Opletal byl o den později pohřeben v Nákle. Téhož dne probíhala porada u Adolfa Hitlera v Berlíně, na níž bylo rozhodnuto o uzavření českých vysokých škol na tři roky, zastřelení studentských představitelů a deportaci dalších do koncentračního tábora Sachsenhausen („zachzen hauzen)

PŘIDEJTE SVŮJ REFERÁT