Hl.strana - Maturitní otázky - Referáty (Moje referáty) - Plesy (Tipy,Firmy) - Vysoké školy - Kurzy - !SHOP!

Marie Antoinetta

Info - Tisknout - Poslat(@) - Uložit->Moje referáty - Přidat referát

MARIE ANTOINETTA
(1755 – 1793)

Marie Antoinetta se narodila na vídeňském dvoře jako dcera Marie Terezie a Františka I. Již v patnácti letech byla provdána za francouzského krále Ludvík XVI. A odstěhovala se do Paříže. Její šestnáctiletý novomanžel trpěl fyziologickou vadou, která mu bránila v normálním sexuálním životě. Až po sedmi letech manželství se odhodlal podstoupit operaci a roku 1781 se narodil tolik očekávaný dědic trůnu. Ale chování Marie Antoinetty a její slovní a písemné projevy mohly budit neoprávněné naděje v mužích v jejím okolí. Nelze se tomu ani divit, protože Ludvík XVI. byl obézní panovník, holdující jídlu a trávící většinu času lovem a obráběním dřeva a brzy přestal Marii Antoinettě imponovat. Přitahovali ji naopak šarlatáni jako proslulý Cagliostro nebo podvodníci jako hraběnka Jeanne de Lamotte. Ta přesvědčila roku 1785 kardinála de Rohan, aby se zaručil svou ctí a celým jměním za vzácný briliantový náhrdelník, který se líbil královně. Kardinál chtěl získat ztracenou přízeň vladařky a předal náhrdelník hraběnce, která však brilianty prodala do Anglie. Její odhalení a odsouzení vrhlo špatné světlo i na královnu.
O královnině mravní zkaženosti kolovaly nejen četné historky, ale i tištěné pamflety. Marie Antoinetta se přes rostoucí nenávistí uchylovala do luxusního prostředí svých paláců. Zatímco mnoha obyvatel hladovělo, královský dvůr plýtval miliony a Marie Antoinetta odmítala zrušit nenáviděný úřad „ministra zábavy“. Kvůli novým daním musel Ludvík XVI. svolat roku 1789 generální stavy a krátce nato vypukla revoluce. Královna patřila už od počátku k jejím odpůrcům a její odpor se přenesl i na váhavého krále zvláště poté, co si vzbouřené pařížské ženy vynutily přesídlení královské rodiny z Versailles do Paříže. Marie Antoinetta za pomoci svého milence, švédského hraběte Axela Fersena, zorganizovala v létě 1791 nezdařený pokus o útěk z Francie. O rok později se královská rodina ocitla ve vězení, odkud v lednu 1793 vyšel sesazený Ludví XVI. na popraviště. Marie Antoinetta ho následovala o devět měsíců později. Svědci se shodují, že oba přijali rozsudek i popravu s důstojností vpravdě královskou. Marii Antoinettě však dodnes zůstala přezdívka „pyšná Rakušanka“.

PŘIDEJTE SVŮJ REFERÁT