Hl.strana - Maturitní otázky - Referáty (Moje referáty) - Plesy (Tipy,Firmy) - Vysoké školy - Kurzy - !SHOP!

Afrika

Info - Tisknout - Poslat(@) - Uložit->Moje referáty - Přidat referát

Kdo bude vítěz letos?  NOMINUJTE - stránky v kategoriích:
Nejlepší: Tablo - Školní časopis na webu - Školní webové stránky - Třídní stránky - Profesorské stránky

POLOHA:
- mezi Atlantickým a Indickým oceánem , Středozemním a Rudým mořem
- na všech polokoulích
- mysy: S – Bílý mys, J – Střelkový mys, Z – Zelený mys a V – mys Guardafui
ROZLOHA A POČET OBYVATEL:
- 30 329 592 km2
- 758 000 000 obyvatel (1998)
HORIZONTÁLNÍ ČLENITOST:
- jedna z nejmenších
Atlantický oceán, Středozemní moře, Gibraltarský průplav, Azory, Kanárské ostrovy, Kapverdské ostrovy, Guinejský záliv, Madagaskar, Maskarény, Mosambický průliv, Komory, Somálská pánev, Somálský poloostrov, Sokotra, Indický oceán, Rudé moře, Suezský průplav, poloostrov Barka, zálivy Velká a Malá Syrta (Gábenský záliv)
VERTIKÁLNÍ ČLENITOST:
- průměrná nadmořská výška je 670 m; Africký štít = nejstarší část Afriky
Atlas, Etiopská vysočina, Východoafr. vysočina = Kilimandžárský masív (Uhuru – 5895 m), Dračí hory, náhorní plošiny – Tibesti, Tassili, Konžská pánev; pouště: Libyjská, Nubijská, Kalahari, Namib, Sahara; Nilská nížina
- okolo Afriky mnoho pánví – hluboká moře (Mosambická, Somálská, Angolská)
- úzký šelf => málo námořních přístavů
VODSTVO:
- k Atlantiku a Indickému oceánu
- řeky: Nil => Bílý a Modrý Nil, Senegal, Horní Volta, Niger, Kongo, Orange, Zambezi, Limpopo; vádí – vysychající řeky
- jezera: Viktoriino, Tanganika, Malawi, Rudolfovo, Čadské – neodtékající oblast
PODNEBÍ:
- zrcadlovost – tropický, rovníkový, subtropický, jih – mírný => studený proud, menší podíl pevnin
- nedostatek srážek, nejteplejší kontinent => Azízija- +58°C
- mořské proudy: Z – teplé – Guinejský, studené - Kanárský, Benguelský
V – teplé – Monzumový, Střelkového mysu, studené – Západní příhon
PŘÍRODNÍ KRAJINY:
- výšková stupňovitost: pralesy – savany – lesy – hory – velehory
- velmi suché oblasti (pouště) × oblasti bohaté na srážky (Guinejský zál.)
- subtropické lesy vykáceny, ubývá pralesu, nárůst polopouští
- půdní fond: laterity = červené (Fe), žluté; půdy hnědé a šedohnědé = nekvalitní
NEROSTNÉ BOHATSTVÍ:
PALIVA:
Ropa => Guinejská zál. = Nigérie, Gabon; Severní Afrika = Alžírsko, Libye, Egypt
Zem. Plyn => Alžírsko
Uhlí => JAR = černé uhlí
RUDY:
Fe rudy => Alžírsko, JAR, Mauritánie, Libérie
Barevné => Guinea, Ghana – bauxit; rudný pás: Zair – Co, U; Zambie – Cu (30%); Zimbabwe – chromity, Ni; JAR- Au (45%)
OSTATNÍ:
JAR, Zair, Angola – diamanty; Maroko – fosfáty = výroba hnojiv
OBYVATELSTVO:
- pestrost
- Féničané, Arabové; kolonie: F, A, Š, Port., Ital., Belg., Něm.
- běloši: Semité – pobřeží, většinou Arabové – islám; kočovní Nomádi
Hamité – oblast Sahary, Tuaregové – kmen Hamitů
- původní obyvatelstvo = černoši: Súdánští černoši – Guinejský zál.
Bantů – V a J Afriky
- afričtí Pygmejové (Kongo); křováci a hotentoti (Namibie, JAR, poušť Kalahari)
- Malgašové – Madagaskar- tmavá pleť s mongoloidními prvky
- nejvíce Evropanů v JAR = apartheid
- populační exploze - roční přírůstek = 3%, kojenecká úmrtnost až 10%, nízký stupeň urbanizace, mnoho etnických skupin = občanské války
- osídlení: nerovnoměrné – J Afriky, dolní tok Nilu, Guinejský záliv
EKONOMIE:
- chudý světadíl; současný stav: nepříznivé přírodní podmínky, není kapitál, chudé státy, nevzdělanost, není energetická základna, slabá terciální sféra, slabá dopravní síť, současný trend v zemědělství = export, nikoli obživa, nemoci
PRŮMYSL:
- těžební = těžba nerostných surovin, petrochemický = zpracování ropy, potravinářský, dřevozpracující, kožedělný, textilní, strojírenský; chemie = „zelená revoluce“
- vodní energie: Nil (Asuánská př.), Zambezi (Kariba)
- státy: jednostranná ekonomika, slabé vztahy mezi sousedy, nejsou integrované vztahy
- JAR více než 50% africké průmyslové výroby
- jádrové oblasti: JAR, pobřeží Střed. Moře, rudný pás × periferie: zbytek Afriky
- průmyslová centra: přístavy, JAR, Alžírsko, Maroko, Egypt, Nigerie
ZEMĚDĚLSTVÍ:
- nedostatek orné půdy (jen 10%), rotační styl v zemědělství = extenzivní
Rostlinná výroba:
- konzumní = zákl. obiloviny a potraviny – nesoběstačnost a exportní (technické) = přísun peněz, modernější
Konzumní:
- základem je proso; bataty, jamy, maniok
- obilnice: JAR (pšenice), Egypt
Exportní:
- dvě části:
1. Subtropická Afrika: citrusy = Alžírsko, Tunisko; bavlník = Egypt, Súdán; fíkovník, datlová palma, olivy, vinná réva = pobřeží Střed. moře; halfa a korkový dub
2. Rovníková Afrika: palma olejná, podzemnice olejná, kakaovník = Pobřeží Slonoviny, Ghana, Nigérie; kávovník = Pobř. Slon., Angola, Etiopie (kaffa); koření = Zanzibar; eben, santal, banány
Živočišná výroba:
- extenzivní, primitivní; jen skot, kozy
- nedostatek: trávy, vody a odbytu; nemoci
- safari: návštěvnost, odchyt a prodej = Keňa; Maroko = rybolov
POLITICKÉ ROZDĚLENÍ AFRIKY
SEVERNÍ AFRIKA
Egypt (Káhira), Libye (Tripolis), Alžírsko (Alžír), Tunisko (Tunis), Maroko (Ribát), Mauretánie, Západní Sahara, Mali, Niger, Čad, Súdán (Chartúm)
- sahel = nejchudší země světa = hlavně Mali, Niger, Čad a Súdán
EGYPT, ALŽÍRSKO, TUNISKO, MAROKO
- nejvyspělejší státy; blízkost Evropy = export ropy a fosfátů
- extenzivní zemědělství: chov skotu a koz
- datle, fíky, vinná réva, korkový dub, halfa
- petrochemie, strojírenství, hutnictví (hlavně Egypt); textil, stavební hmoty
TROPICKÁ (ROVNÍKOVÁ) AFRIKA
Západ (Guinejský záliv)
Střed
Východ
ZÁPADNÍ AFRIKA
Senegal (Dakar), Guinea (Conakry), Libérie (Monrovia), Pobřeží Slonoviny (Abidjan), Ghana (Accra), Horní Volta, Nigérie (Lagos), Kamerun, Gabon
LIBÉRIE
- nebyla kolonií
- plavba pod levnou vlajkou
- těžba železných rud
POBŘEŽÍ SLONOVINY, GHANA
- nejvyspělejší státy tohoto regionu
- těžba diamantů
- exportní plodiny: podzemnice olejná, palma olejná, bavlník, kakaovník, kávovník
- těžba dřeva; chov skotu a ovcí
STŘEDNÍ AFRIKA
Zair (Kinshasa), Středoafrická Republika (Bangui)
VÝCHODNÍ AFRIKA
Etiopie (Addis-Abeba), Somálsko (Muqdisho), Keňa (Nairobi), Uganda (Kampala), Tanzanie (Dodoma) = Tanganika + Zanzibar, Rwanda, Burundi
ETIOPIE
- bývalo císařstvím, okupace Itálií
- vodní zdroj energie; těžba kamenné soli
- pěstování kávovníku, bavlníku, ječmene; chov skotu
BURUNDI
- není nerostné bohatství
- nepříznivé přír. podmínky = hornatý povrch
- zemědělská výroba
- pravlast kávovníku, čajovník
- safari, přírodní rezervace
JIŽNÍ AFRIKA
Angola (Luanda), Mosambik (Maputo), Zimbabwe (Harare), Zambie (Lusaka), Namibie (Wndhoek), JAR (Pretoria + Kapské Město), Madagaskar (Antananarivo), Botswana (Gaborone)
ANGOLA, MOSAMBIK
- kolonie Portugalska
- nízká úroveň ekonomiky; velké nerostné bohatství; energetické zdroje
- Angola = káva; přírodní rezervace
ZAMBIE, ZIMBABWE
- kolonie VB
- vyšší úroveň ekonomiky; těžba rud – Zambie = Cu, Zimbabwe = chromity
- chov skotu; tabák
MADAGASKAR
- kolonie Francie
- grafit (tuha); cukrová třtina, rýže, koření; chov skotu
LESOTHO, SVAZIJSKO
- zbytky kmenových království, monarchie
- turismus, využití vyspělosti JAR

JIHOAFRICKÁ REPUBLIKA – JAR
Rozloha: 1 219 912 km2
Počet obyvatel: 45 095 459
Města: Pretoria (vláda), Kapské Město (parlament), Johannesburg (největší), Port Elizabeth, Durban, East London
- náhorní plošiny, Dračí hory
- subtropický a mírný pás
- kolonie VB; burské války = VB × Nizoz.
- pestrost obyvatel: Indové, Malajci, Číňané, Angličané, černoši
- Nelson Mandela: zrušení apartheidu (vlády běl. menšiny) a bantustanů (černošská území)
- spolkový stát = Transvaal, Natal, Oranžsko, Kapsko
- vyspělý průmyslově-zemědělský stát
- suroviny: černé uhlí, Au, Mn, U, Sb, chromity, diamanty
- kompletní průmyslová výroba: strojírenství, hutnictví
- pěstování pšenice, kukuřice, tabáku; pastevectví, rybolov
- nedostatek potravin

PŘIDEJTE SVŮJ REFERÁT