Hl.strana - Maturitní otázky - Referáty (Moje referáty) - Plesy (Tipy,Firmy) - Vysoké školy - Kurzy - !SHOP!

Jana z Arku

Info - Tisknout - Poslat(@) - Uložit->Moje referáty - Přidat referát

Jana,nebo i Johanka z Arku,jak se jí začalo říkat (francouzsky Jeanne d'Arc) se narodila asi v r.1412,nejspíš ve vesnici Domrémy.Její přesné datum,ani místo narození není přesně známo.
Jana vyrůstala jako její vrstevnice,ale kolem jejích 16-ti let jí prý bůh vybral jako tu,která má zachránit Francii před angličany.
1428-Angličané obléhají Orleans obsazený francouzským vojskem. V té době přiměla Jana jednoho z velitelů posádek,aby jí odevzdal vojenské oblečení,zbroj a koně.
Začátkem března 1429 se se skromným doprovodem vydala do Chinonu,kde vyhledala krále Karla VII. a přes značný odpor dvořanů se k němu dostala a za několik týdnů ho svou přítomností a nezlomným přesvědčením přesvědčila,aby po jeho krátkém přezkoušení jí on svěřil armádu a ona se mohla vydat na bojovné tažení proti angličanům do Orleansu.Její vítězný pochod trval od května do července.8.května dorazila do Orleansu a 18.června porazila anglickou armádu v boji u Patay.
Poté,co Jana porazila angličany,se jí začalo říkat Panna orleánská(francouzsky la pucelle).Poté Jana táhla na Remeš,kde jí radostně přivítali.17.listopadu byl v Remeši právoplatně korunován Karel VII.
Jana z Arku byla rozhodnuta bojovat proti agličanům až do té doby,než je nevyžene z Francie.Král ale nechtěl s nepřítelem bojovat a tak Johančin útok na Paříž,začátkem září(při kterém byla zraněna střelbou z kuše do nohy)příliš nepodporoval a tak ztroskotal.
Na jaře r.1430 bránila Jana z arku s malým oddílem vojska Compiégne před útoky angličanů a 23.května byla nejspíše zradou zajata.Nadále však okouzlovala lid svou odvahou,proto se angličané rozhodli skoncovat s její slávou a legendou.Vykoupili Janu od Jana z Lucemburku za 10 tisíc liber(asi pět milionů korun) a odvlekli jí do Rouenu k církevnímu soudu,který jí měl uznat za čarodějnici a za spojení s ďáblem.Na pokraji jejího zoufalství se už rozhodla odpřísáhnout jakákoli božská znamení,či vnuknutí,ale vzápětí se rozhodla a naopak do skončení soudu se chovala statečně a důstojně.
Johanka byla odsouzena k upálení za kacířství.30.5.1431 byla upálena.Na obřad se přišlo podívat tisíce občanů.Byla upálena na náměstí v Rouenu a stejně jako při soudu se chovala důstojně.
Jakmile si Karel VII. zajistil vládu na d celou Francií požádal o obnovební církevního procesu.Nový soud rozhodl ve prospěch Johanky a prohlásil jí za oběť justičního omylu.Katolická církev ji r.1909 prohlásila za blahoslavenou,1920 za svatou.
Jana,či Johanka z Arku se stala národní hrdinkou a patronkou,bojovnicí,světicí a hrdnikou stoleté války.Její příběh se také stal námětem pro mnohé spisovatele.Například: Voltaire,Shiller,Shaw,Péguy a mnoho dalších...

PŘIDEJTE SVŮJ REFERÁT