Ostatní zdroje

Zdravotnictví
Na stránkách Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky mají spoustu statistických dat, týkajících se mnoha oblastí zdravotnicví, které se hodí ke psaní mnoha referátů. Je tam i spousta zajímavých informací, na které se stojí za to podívat (v jakém okrese v ČR se lidé dožívají nejdelšího věku, kde je největší úmrtnost,  apod)

Ukazatele o zdraví
http://www.uzis.cz/cz/zdravi/zdravi2.htm

Aktuální informace
http://www.uzis.cz/cz/archiv99/archiv99.htm