Ostatní zdroje

Skvěle zpracované kapitoly o ekonomii najdete na http://www.lss.fd.cvut.cz/Kniha_pulpan/obsah.htm

Ekonomika českého státu do r. 1526
Česká  feudální ekonomika po r. 1526
Manufakturní období
Český hospodářský zázrak (1848 - 1913)
Ekonomický vývoj v období 1. republiky
Období 1938 - 1945
"Podivné období" 1945 - 1948
Vývoj sovětizované ekonomiky do r. 1970
Od extenzívního růstu ke stagnaci (1971 - 1985)
Agónie centrálně plánované ekonomiky (1986 - 1989) a rok 1990
Peníze a měna v našich dějinách
Banky a peněžnictví
Řemesla a průmysl
Zemědělství
Doprava a spoje 

 

TIP č. 2:

Skvělé stránky Ing. Tomáše Cahlíka, CSc. zabývající se různými oblastmi ekonomie

MAKROEKONOMIE
http://penguin.fsv.cuni.cz/~cahlik/makro/makro.htm    - skripta

FINANČNÍ EKONOMIE
http://penguin.fsv.cuni.cz/~cahlik/monetm/monet/Obsah.htm - skripta

 

TIP č. 3:

Interaktivní učebnice MAKROEKONOMIE
(vyžaduje prohlížeč, který "umí" jazyk JAVA=většina moderních prohlížečů)
http://www.orionsoft.cz/makro/

TIP č. 4:
Ekoserver - informace, recenze, články
http://www.ekoserver.webz.cz/