Tisk v T602

Po úspěšném dokončení dokumentu (po opravení chyb, celkové úpravě - definice stránek, písma, zformátování) nás většinou čeká tisk. Co všechno lze před tiskem nastavit, ukazuje menu Soubor/Tisk. Toto menu obsahuje položky:

Položka Tisk! (zahájení/zrušení) spouští vlastní tisk. Pokud již tiskneme, pak tímto povelem tisk zastavíme (nejprve jsme ovšem dotázáni). Než začneme tisknout, je lépe přesvědčit se, zda je tiskárna zapnuta, je-li v ní přichystán papír a jsou-li nastaveny parametry tisku.

Na monitoru se zobrazí najednou pouze asi třetina stránky formátu A4, což je zřejmě nevýhodné. Pokud chceme mít představu, jak bude výsledný dokument vypadat po celých stránkách formátu A4, pak zvolíme funkci Preview. Na monitoru se zobrazí okno, kde uvídíme umístění textu na stránce. V tomto okně je text úměrně zmenšen, takže jednotlivá písmenka jsou stěží čitelná. Z tohoto důvodu nelze text v režimu Preview editovat.

Položky Od stránky a Do stránky určují, které stránky chceme tisknout. Standardně je nastaveno od 1 do 999 (do konce). Chceme-li vytisknout např. pouze stránky 2 až 5, stačí tyto meze zadat.

Pozor, pokud budeme chtít číslovat stránky, nesmíme zapomenout změnit položku číslování od.

Pomocí režimu menu sUdé nebo liché můžeme tisknout pouze liché nebo sudé stránky, což použijeme v případě, že u tiskárny máme podávač volných listů a chceme tisknout na obě strany papíru. Většinou se ale používá nastavení Obojí, při kterém se tisknou všechny stránky postupně.

Položkou počet Kopií můžeme určit, kolikrát chceme dokument tisknout. Nastavíme-li číslo větší než 1, jsme ještě dotázáni, chceme-li tisknout spojitě (celý dokument najednou a pak celý dokument podruhé...) nebo po stránkách (první stránka vícekrát, pak druhou stránku vícekrát...).

Přepínač Číslovat stránky umístí dolů doprostřed každé stránky její číslo. Pozor, pokud máme nastaveno Dokument/Stránka/Záhlaví nahoře nebo Dokument/Stránka/Záhlaví dole s parametrem číslo stránky, je nutné přepínač Soubor/Tisk/Číslovat stránky vypnout.

Položku číslování od určíme, od kterého čísla bude tisknutý dokument číslován. Většinou bude platit standardní nastavení 1, ale pokud např. budeme chtít tisknout pouze vybrané stránky, musíme tuto položku adekvátně upravit.

Levý sloupec slouží k nastavení počtu mezer od levého okraje. Pokud tiskneme volné listy A4, doporučuje se nastavení 10, tzn., že se tiskne až na desáté pozici od levého okraje papíru. Pozor, musíme si uvědomit, že k číslu se připočítává počet mezer uvedených v menu Dokument/Stránka/Levý okraj. Mimo jiné i z tohoto důvodu se doporučuje uvádět v položce Dokument/Stránka/Levý okraj číslo 1.

Autom. Formát by měl být vždy aktivní, neboť zajistí vytištění dokumentu dle uvedených definic. Pokud jej vypneme, pak tisk nebud brát zřetel na definici stránky, což bude mít vliv na úpravu dokumentu.

Výzva k výměně papíru je vhodná, tiskneme-li volné papíry A4. Po každé vytištěné stránce se tisk zastaví a počítač nás vyzve, abychom do tiskárny vložili další papír. Přepínač vypneme, tiskneme-li na tabelační papír nebo pokud máme podávač volných listů.

Přepínač Mail Merge bude při normálním tisku vypnut. Pokud jej zapneme, očekává tisk se spojováním souborů (sériový tisk), který se používá v případě, že chceme tisknout jeden dopis více adresátům, přičemž základní text je stejný a mění se pouze některé údaje.

Položka výs. Zařízení určuje, kam budeme tisknout. Standardně je nastaveno LPT1, což je rozhraní, kam je většinou připojena tiskárna.

 

Na tiskárně můžeme tisknout různou kvalitou. Na jehličkových tiskárnách slouží k rozlišení kvality tisku označení Draft (náčrt, koncept), Near Letter Quality (kvalita tisku blízká kvalitě psacího stroje) a Letter Quality (kvalita tisku rovnající se kvalitě psacího stroje). Většinou se používá draft, při kterém je tisk nejrychlejší. Pro dopisy a dokumenty, u kterých požadujeme vyšší úroveň, použijeme NLQ (Near Letter Quality) či LQ (Letter Quality) písmo. Nastavení kvality tisku provedeme v menu DST. V okně, ve kterém obdržíme výpis všech možných ovládačů pro tiskárnu, si vybereme náš typ, a ten potvrdíme klávesou ENTER. Můžeme použít také standardní ovládače pro 9jehličkové tiskárny (EPS9_DG.DST pro draft, EPS9_NG.DST pro NLQ), u 24 jehličkové tiskárny EPS24_DG.DST pro draft, EPS24.NG.DST pro NLQ a EPS24_LG.DST pro LQ.