Příkaz while

(příkaz s podmínkou na začátku)

while.gif (1104 bytes)Příkaz while zajistí předem neurčený počet opakování jednoduchého nebo složeného příkazu.

while výraz do příkaz;

Příkaz while obsahuje výraz, který řídí opakované provádění příkazu. Výraz musí být standardního booleovského typu a vyhodnocuje se dříve, než se provede vnořený příkaz. Vnořený příkaz se provádí tak dlouho, dokud je hodnota výrazu True. Má-li výraz hodnotu False, vnořený příkaz se neprovede. Vnořeným příkazem může být jednoduchý nebo složený příkaz.