Příkaz FOR
(příkaz s počítadlem)

Příkaz for zajistí předem určený počet opakování jednoduchého nebo složeného příkazu.

for řídící proměnná:=poč. hodnota to/downto kon.hodnota do příkaz;

for.gif (1127 bytes)Řídící proměnná musí být ordinálního typu a musí se deklarovat v bloku, který obsahuje příkaz for. Počáteční a koncová hodnota musí být kompatibilní pro přiřazení s ordinálním typem. Počáteční a konečná hodnota se definuje na začátku provádění příkazu for. Příkaz, obsažený v příkazu for, se provádí pro každou jednotlivou hodnotu intervalu počáteční až konečná hodnota. Řídící proměnná příkazu vstupuje do opakování vždy s počáteční hodnotou. Když se v příkazu for použije to, zvýší se hodnota proměnné o jedničku při každém opakování. Když je počáteční hodnota větší než konečná, příkaz se neprovede. Když se v příkazu for použije downto, sníží se hodnota řídící proměnné o jedničku při každém opakování příkazu. Když je v tomto případě počáteční hodnota nižší než konečná, příkaz se neprovede. Po provedení příkazu for je hodnota řídící proměnné neurčitá.