Příkaz CASE

Přkaz case řeší výběr právě jedné z možností.

case výraz of
     prefix1:příkaz;
     prefix2:příkaz;
     . .
     else příkaz;
     end;

Příkaz case se skládá z výrazu (tzv. selektoru) a seznamu příkazů. Každý z příkazů je opatřen jedním nebo několika prefixy ve formě konstant. Selektor musí být ordinálního typu. Typ řetězec a typ longint jsou nepřípustné typy selektoru. Od verze TP 5.5 se může používat na místě selektoru typ word.

Case provede příkaz, který má jako prefix konstantu rovnou hodnotě selektoru. Na místě konstant mohou být uvedeny i intervaly, v tomto případě case provede příkaz, který má jako prefix interval, do kterého spadá hodnota selektoru. Klauzule else je volitelnou částí příkazu. Pokud se klauzule uvede a žádný prefix neodpovídá hodnotě selektoru, provede se příkaz za else. Není-li uvedena klauzule else, provede se příkaz za end.