Práce se soubory a adresáři

Adresář (directory) - operační systém MS/DOS dovoluje pro lepší přehlednost logický disk rozdělit na menší celky, adresáře. Do takto vytvořených adresářů se zapisují soubory, které k sobě logicky přísluší, např. všechny soubory, které k sobě logicky přísluší a jsou potřebné k provozování programu T602. Operační systém pracuje se stromovou strukturou adresářů. Hlavní adresář (root directory) je jediný, který nelze zrušit či přejmenovat a je vždy přítomen na disku. Nese označení \ (obrácené lomítko). Běžný adresář (current directory) je adresář, na kterém se právě nacházíme.

Soubor (file) - posloupnost údajů, povelů, které jsou uloženy v operační či vnější paměti. Soubor může obsahovat program - posloupnost příkazů - podle nichž je počítač schopen provést danou činnost, nebo text dokumentu, tabulku hodnot či nějaký graf - to jsou datové soubory.

Práci se soubory a adresáři provádíme přes volbu menu Soubor. Toto menu obsahuje:

Volba Otevření otevře nový soubor, objeví se okno, do kterého se zapíše přístupová cesta a jméno souboru, který chceme editovat.

Uložení uloží editovaný soubor na disk do zadaného adresáře.

Zapsání do uloží soubor.

Před tiskem máme možnost volby z nabídky Tisk:

Export umožní exportovat soubor, přemění jeho strukturu tak, aby byl srozumitelný jinému textovému editoru.

Import umožní importovat textový soubor z jiného textového editoru.

Manažer vyvolá nadstavbu manažer.

Výběr adresáře umožní nastavení pracovního adresáře.

DOS umožní odchod do DOSu (nebo spustí SHELL).