Modifikace struktury databáze

Z hlavního menu zvolíme položku Modify. Objeví se následující menu: Sort - třídění vět ( záznamů ). Edit - editace zvolené tabulky. CoEdit - souběžná editace jedné tabulky s jinými uživateli v síti. DataEntry - Přidání nových vět do databáze, až do akceptování se pracuje pouze s nově zadanými větami. MultiEntry - přidání nových vět současně do více tabulek. Restructure - změna struktury tabulky.

Vybereme položku Restructure a opravíme strukturu databáze. Při zkracování položek se objeví menu: Trimming - zkrácení se provede bez ohledu na případnou ztrátu obsahu prvku. No-Trimming - veškeré věty, u kterých by došlo ke ztrátě obsahu prvků se uloží do pomocné databáze Problems. Oops! - funguje jako Cancel.