Formáty

Příkaz umožňuje vybrat si formáty zobrazení buněk označené oblasti. Je také ,možno definovat si vlastní vzory zobrazení, případně je mazat. Volbu FORMÁT nalezneme v menu STYL.

Pro kladná čísla je možno používat následující znaky a formátovací tvary

obecný...obecný formát, formát se automaticky volí podle šířky sloupce

0...jedna cifra čísla, vždy se zobrazí i když je to nevýznamná nula

#...totéž jako 0, ale bezvýznamné nuly se nezobrazí

e,E...oddělovač exponentu, pokud je kladný plus se nezobrazí

e+,E+...jako e, ale zobrazí se znaménko i při kladném exponentu

, nebo . ...oddělovač desetinných míst

"text"...vloží se text mezi uvozovkami

("text")...vloží se text mezi uvozovkami, je-li vlevo od něj libovolná číslice

Pro záporná čísla

se používají stejné vzory a formátovací znaky. Uvede-li se vzor "KLADNÉ", použije se stejný formát jako je v daném okamžiku nastaven pro kladná čísla.

Pro zobrazení nuly

platí totéž, co bylo uvedeno u záporných čísel. Uvede-li se vzor "KLADNÉ", použije se stejný formát jako je v daném okamžiku nastaven pro kladná čísla. Uvede-li se vzor "záporné", použije se stejný formát jako je v daném okamžiku nastaven pro záporná čísla.

 Textové položky

mohou obsahovat vzor "text" a dále libovolné texty v uvozovkách:

text...vzor, na jehož místo bude vložen obsah buňky

"text"...vloží se text mezi uvozovkami

Logické položky

se formátují podle předpisů:

True:

"text"...vloží se text mezi uvozovkami

False:

"text"...vloží se text mezi uvozovkami, kde do uvozovek je možné vložit libovolný řetězec, např. "Ano", "A", "Dodal" a podobně.

Položky typu datum a čas

se mohou skládat z následujících formátovacích znaků:

d...číslo dne, nevýznamná nula se potlačí

0d...jako d i s případnou nevýznamnou nulou

m...číslo měsíce

0m...číslo měsíce i s nevýznamnou nulou

měsíc...jméno měsíce

měs...trojpísmenná zkratka měsíce

ro...desetiletí a rok (92)

stro...kompletní rok se stoletím (1992)

den...den v týdnu

de...dvojpísmenná zkratka dne v týdnu

h...číslo hodiny

0h...číslo hodiny i s nevýznamnou nulou

m...číslo minuty

0m...číslo minuty i s nevýznamnou nulou

"text"...text

  

Dialogový rámeček formát umožňuje přidávání vlastních formátů, které se stávají součástí tabulkového souboru. V polích pod tabulkou se zapíší příslušné formátovací znaky a zápis se potvrdí tlačítkem OK. Uživatelské formáty lze smazat tlačítkem Vymazat. Formáty dodané s programem vymazat nelze. Jejich modifikací vzniká nový formát.