Editace, vyplňování a aktualizace databáze

Nejdříve si databázi zobrazíme na obrazovce ( položka menu View ).

Stiskneme klávesu F9 pro editaci.

Vypisujeme nebo editujeme jednotlivé položky.

 

Klávesy:

Backspace - maže znak nalevo od kurzoru.

ALT + F5 - v tomto případě se nepohybujeme kurzorovými šipkami po položkách, nýbrž po znacích prvku.

Del - maže znak, na němž je umístěn kurzor.

Ins - pro přepisování.

 

Vstupní formuláře ( formáty )

Pokud věta ( record ) obsahuje více položek ( prvků ), je výhodné použít celoobrazovkový vstupní formulář. Ten může být standardní ( označený jako F ) nebo uživatelský. Pomocí klávesy F7 přepínáme mezi řádkovým a celoobrazovkovým vstupním formátem. V případě celoobrazovkového vstupního formátu je na obrazovce pouze jedna věta, přičemž každé položce je vyhrazen zvláštní řádek. Pohybujeme se pomocí kurzorových šipek a kláves PgUp a PgDn.