Dotazy týkající se jedné databáze ( asking )

Jedná se o vyhledávání vět podle zadaných podmínek. K výběru záznamů splňujících zadaná kritéria v databázi slouží volba Ask z hlavního menu. Práce s ní se podstatně liší od ostatních voleb tohoto menu.

Po výběru volby Ask z hlavního menu zadáme databázi, z níž budeme vybírat věty. Objeví se prázdná tabulka určená k formulování výběru. Tato prázdná tabulka obsahuje vybranou strukturu databáze, první sloupec označuje název databáze.

V jednotlivých sloupcích definujeme, zda se obsah tohoto pole bude z databáze vypisovat ve výsledné databázi. Označení položek pro zobrazení ve výstupu se provede pomocí klávesy F6. V levé části sloupce se objeví znak . Ve výsledku dotazu se neobjeví duplicitní věty.

Po ukončení formulace dotazu stiskneme klávesu F2.

Otevře se nová databáze s názvem Answer. V této nové databázi jsou vypsány požadované obsahy položek, které jsme označili. Věty jsou setříděny podle prvního vypisovaného prvku.

Chceme-li obsah databáze Answer uchovat a přitom provádět další dotazy, je nutno tuto databázi přejmenovat ( Tools / Rename / Table ). Zvolíme název databáze, kterou chceme přejmenovat a název, pod nímž chceme databázi uložit.

Chceme-li, aby se nám vypsaly i duplicitní položky, použijeme místo F6 kombinaci ALT + F6. V políčku se objeví značka + a ve výsledku se nebudou eliminovat duplicitní věty.

Dalším požadavkem pro výběr může být snaha o vypsání pouze takových vět, kdy je obsah některé položky zadán. Položku, podle jejíhož obsahu se mají vybrat příslušné řádky, označíme pomocí klávesy F6 a vypíšeme zde námi požadovaný obsah. Stiskneme klávesu F2.

Chceme-li, aby byly vybrané záznamy tříděny sestupně, použijeme místo F6 kombinaci CTRL + F6. Objeví se značka t.

Chceme-li vybrat položky, které jsou v určitém vztahu k námi zvolenému číslu x, požíváme tyto značky: >,>=,<,<=,=Můžeme použít také výplňových znaků: .. pro nahrazení libovolného počtu znaků nahrazení právě jednoho znaku. Dále můžeme použít operátor NOT, a to v případě, kdy chceme všechny záznamy kromě záznamů s prvky určitým obsahem. Operátor BLANK slouží k výpisu těch záznamů, které jsou prázdné ( rozuměj jejichž námi zvolené prvky jsou prázdné )Další operátory: OR, TODAY ( dnešní datum ), LIKE apod.