Dokument v T602

Začínáme psát - do pracovní plochy editoru píšeme téměř stejně jako na psacím stroji. Při psaní používáme vesměs klávesy s písmenky a s čísly, slova oddělujeme mezerníkem. Rozdíl je v tom, že nemusíme sledovat konec řádku, editor okraj sám automaticky hlídá. Píšeme-li souvislý text, odstavec, nepoužíváme ENTER na konci řádky, ten používáme jen tehdy, chceme-li vytvořit prázdný řádek, nebo chceme-li přeskočit na nový odstavec. Po napsaném textu se můžeme libovolně pohybovat kurzorovými klávesami, klávesami HOME při skoku na začátek řádku a END na konec řádku. Klávesu PAGE UP skáčeme o stránku nahoru a PAGE DOWN o stránku dolů.

Než začneme psát dokument je důležité nastavit rozměr stránky. Všechny tyto dokumenty s parametry najdeme v menu Dokument/Stránka. Menu obsahuje položky:

Délka stránky je počet řádků na stránce při řádkování 1. Pro jiný typ řádkování se skutečný počet řádků úměrně zmenší.

Levý okraj určuje odsazení v počtu znaků od levého okraje.

Pravý okraj definuje šířku stránky.

Horní a Spodní okraj slouží k nastavení volného místa mezi okrajem papíru a první (resp. poslední) řádkou.

Položka Záhlaví nahoře (dole) si můžeme vytvořit hlavičku (nahoře) a patičku (dole) každé stránky našeho dokumentu. Pro celý dokument lze bohužel definovat pouze jednu hlavičku.

Tyto parametry jsou vesměs standardně nastaveny a nemusí se měnit. Pokud je změníme, platí nastavení pouze pro daný dokument. Jestliže chceme naše nově definované parametry používat i pro další dokumenty, zajistíme uložení nových parametrů příkazem Text602/Uložení na disk.

Před začátkem psaní je dobré nastavit si typ klávesnice, s jakou chceme psát. Standardně je nastavena klávesnice IBM. T602 umožňuje nastavit i klávesnici českou (ČEa, ČES), slovenskou (SLO), speciální (SPC) a německou (GER). Toto nastavení se provádí přes menu Text602/Klávesnice. Při psaní dokumentu je možné využívat různé typy písmen, výběr se provádí přes menu Písmo.

 

Po napsání vlastního textu do odstavce můžeme tento odstavec naformátovat podle svých představ. To se provádí přes menu Dokument/Formát.

Menu Formát obsahuje položky:

Položka Aktivní okraje zapíná respektování pravého a levého okraje. Vypnutí této položky znemožní automatické přepínání slov na konci řádku na řádek nový. Píšeme vlastně stále na jeden řádek.

Zarovnávání zapne zarovnávání textu k pravému okraji stránky. Toto zarovnávání vsouvá nevýznamné mezery do textu. Je-li přepínač vypnutý, pravý okraj bude zubatý.

Stránkování umožní sledovat, na které stránce se právě nachází kurzor a také nás informuje o přechodu na novou stránku vodorovnou čárou po celé délce dokumentu. Vypneme-li parametr, je celý dokument jakoby na jedné stránce.

 

Pokud požadujeme, aby editor dělil slova, stačí zapnout příkaz Dělit slova. Editor rozděluje slova podle pravidel českého pravopisu.

Komprese uručuje, zda se mají při přeformátování odstranit přebytečné nevýznamné mezery z textu. Pokud je ale zároveň nastaveno Zarovnávání, pak je Komprese neúčinná.

Sloupcové bloky slouží k přepínání mezi řádkovými a sloupcovými bloky.

 

Další volbou v Dokumentu je Řádkování , kterým se určí velikost mezery mezi řádky. Možná je volba mezi jedna, jedna a půl a dvě. Standardní nastavení je jedna.

Tabelátory umožňují nastavit veliksot mezer u tabelátoru.

Přeformát.odstavce nám umožní přeformátování odstavce od pozice kurzoru.

Menu dokument tedy obsahuje volby: