Datové typy definované uživatelem

Uvádí se klíčovým slovem type, za kterým bude následovat definice uživatelského typu. Datové typy definované uživatelem dělíme na jednoduché a strukturované.

Příklad jednoduchého

type

string1 =string; {zvolíme identifikátor typu a přiřadíme mu jeden ze standardních typů}

abc =integer;

var

s:string1; {deklarujeme proměnnou, která bude zvoleného typu}

a:abc;

begin

s:=´abcde´;

a:=52;

. . . . . . . . . .

end.

Strukturovaný datový typ se nejčastěji používá jako typ záznam, pole, množina nebo object.