Databázové systémy

Databázový systém slouží k uchování databází ( tj. tabulek údajů o stejné struktuře ) v paměti počítače. Tyto údaje umožňuje vkládat, opravovat, zobrazovat, třídit podle různých hledisek, tisknout v různých podobách, spojovat s jinými databázemi, kopírovat pro použití v jiných systémech ( ve vlastních programech, v tabulkových systémech nebo pro tisk pomocí textových editorů ), vytvářet křížové tabulky, údaje zobrazovat v různých typech grafů.

Databázi si lze představit jako tabulku, ve které máme nadepsaný obsah jednotlivých sloupců ( a stanoven typ dat, která uchovávají ) a v řádcích jsou uloženy vlastní údaje o jednotlivých objektech.

 tabulka.gif (2688 bytes)

 

Nabídky menu PARADOX

pohyb v menu a v tabulkách lze provést několika způsoby:

View

Zobrazení zvolené databáze ( = tabulky ) na obrazovce ve formě okna pro prohlížení či editaci. Zobrazených databází může být na obrazovce i více najednou.

Ask

Otevření dotazovacího okna tabulky.

Report

Tisk, návrh nebo změna výstupního formuláře.

Create

Tvorba struktury nové databáze ( tabulky ).

Modify

Třídění, editace tabulky, přidávání vět do databáze, restrukturalizace tabulky

Image

Uspořádání tabulek na obrazovce ( rozměry okna tabulky, šířky sloupců jednotlivých prvků ), grafy.

Forms

Operace se vstupními formuláři.

Tools

Obslužné operace ( přejmenování, komunikace s jinými formáty uložených dat, kopírování, mazání souborů, tvorba informativních souborů, operace v sítu ).

Scripts

Programování

Help

Nápověda

Exit

Ukončení programu