Základní deska PC 

pix12_1.gif (16405 bytes)

Pamě? RAM

Dynamická pamě? RAM je založena na fyzikálním principu nabíjení kondenzátoru. Takto vzniklý potenciál, který je ekvivalentní napětí, odpovídá logické 0 nebo 1. Jelikož vlivem svodů (svodový odpor) je tento potenciál vybíjen, je nutno tuto operaci v pamě?ové buňce obnovovat (refresh). Obnova probíhá tak, že jsou paralelně sejmuty obsahy pamě?ových buněk na řádku, v budiči zesíleny a opět zapsány na původní místo. Rychlost obnovy pamě?ových míst je několik setkrát za sekundu. Obnovu provádí speciální obvod DMA (Data Memory Acces), který toto provádí bez součinnosti procesoru a to přímým přístupem do paměti. Tyto paměti jsou levnější než statické. V současné době se používají dva typy SIMM a SIPP. Přístupová doba SIMM 60-70ns. Starší 30pinové konektory dnes nahradily 72pinové.

 

Hardwarová pamě? CACHE

Tyto paměti jsou umístěny na základní desce PC mezi procesorem a hlavní pamětí. Jsou klasifikovány jako CACHE druhé úrovně. Vyrovnávají rozdíly v rychlosti mezi procesorem a hlavní pamětí. Základní filozofie je založena na rychlém přístupu k datům. Předpokládá se, že data, která potřeboval v minulém cyklu, bude využívat i v následujícím čase. Podle tohoto předpokladu jsou data do paměti CACHE přemís?ována (načítána). O jejich pohybu v paměti CACHE jsou vedeny informace v řadiči CACHE. Tato filozofie předpokládá asi 90 % úspěšných zásahů v CACHE.

Jsou vytvořeny ze statických polovodičových pamětí SRAM s přístupovou dobou 20 až 25 ms.

Princip: jednotlivé pamě?ové buňky bývají uspořádány do matice, jejich výběr je prováděn přes řádkové a sloupcové vodiče. Pamě? je tvořena klopným obvodem se dvěma stavy. Přes výběr řádků je zapsaná informace připojena na datové vodiče. Adresace pamě?ové matice je zajiš?ována přes dekodér řádku a dekodér sloupců. Data jsou v budících obvodech a přivedená na datovou sběrnici. Součet řádkových a sloupcových vodičů udává šířku adresového slova. Není nutná obnova informace jako u DRAM.

 

Sběrnice

BUS je komunikační standard, dohoda o tom, jak vyrobit desky, které budou pracovat ve standardním PC. Je to cesta pro přenos informací uvnitř systému. Sběrnicové systémy se vyvíjejí na základě zvětšování výkonu mikroprocesoru.

Sloty:

PC-BUS - 8bitový, 4,77 MHz

ISA - 16bitový, 8 MHz, nevýhody ISA: malá odolnost proti šumu, spouští se hranou impulzu, konfiguruje se DIP přepínači.

VL-BUS - 32bitový, 30 MHz, je kompatibilní s ISA - slot VLB může současně sloužit jako slot ISA

PCI - nejnovější

 

BIOS

ROM BIOS je uložen v pevné paměti ROM počítače. Je to množina obslužných programů nezbytných pro jeho činnost. Řídí jednotlivá základní přídavná zařízení počítače (monitor, klávesnice atd.) zabezpečuje další činnosti (údržba data, času - tyto informace se uchovávají pomocí baterie, umístěné na zákl. desce ).

Je tvořen třemi základními částmi:

1. Test počítače při zapnutí - testují se základní přídavná zařízení a pamě? RAM počítače; provedení tohoto testu je jedním z hlavních důvodů, proč se po zapnutí počítače objeví hlášení operačního systému s určitým zpožděním.

2. Program pro zahájení práce zaváděcího programu (zavaděč systému) - tento program zkontroluje, zda se na disku, z něhož je operační systém zaváděn, je uložen zavaděč systému. Je-li tam, zavede se do RAM a předá se mu řízení.

3. Základní rutiny pro obsluhu standardních zařízení počítače (pevný a pružný disk, sériové rozhraní, klávesnice).

 

Napájení PC

pix12_2.gif (4664 bytes)

Údaje o zdroji:

5 V        - 7 A             - proudová zátěž
12 V      - 2 A
-5 V      - 0,3 A
-12 V     - 0,3 A

Tyto údaje jsou uvedeny pro zdroj 65 W.

Vstupní ss napětí Rozlišovací úroveň podpětí Rozlišovací úroveň přepětí
+ 5 V + 4,0 V + 5,9 V
- 5 V - 4,0 V - 5,9 V
+ 12 V + 9,6 V + 14,2 V
- 12 V - 9,6 V - 14,2 V

+ 5 V - napájí systémovou desku a periferie
+ 12 V - napájí periferie (disk, disketová jednotka)
-  5 V - pro paměti DRAM
- 12 V - zesilovače LAN

Napájecí zdroje jsou stejnosměrné, jsou to spínané zdroje pro trvalý provoz od 65 do 230 W. Do zdroje vede proudový přívod, zdroj vysílá zpětná hlášení na systémovou desku a ventilátor chladí celý systém. Jednotlivé výstupy jsou zabezpečeny proti přepětí nadproudů, otevřenému proudovému obvodu a zkratů. Nastane-li přetížení nebo přepětí, ss výstupy jsou odpojeny po celou dobu trvání tohoto nežádoucího stavu. Sí?ový konektor pro systémovou desku má zámek proti přetočení. Kolík 1 má speciální funkci - napětí v pořádku, signál se generuje při zapnutí počítače a udává, že napájecí napětí dosahují nastavených hodnot. Když všechna 4 převyšují minimální úroveň, má hodnotu 1 a když je jedno napětí mimo z nastavených hodnot, má signál hodnotu 0. Zdroje jsou také v provedení UPS.

 


Související odkazy

http://www.fi.muni.cz/usr/pelikan/ARCHIT/TEXTY/MAINB.HTML