Testovací programy

Oproti samostatným rutinám poskytují testovací programové soubory úplnější přehled parametrů o mikropočítačovém systému, navíc dovolují provádět Benchmarkové testy.

Check It
(autor:Jeff Rock; Diagsoft)

Některé parametry, zjištěné CheckItem jsou rozdílné a to směrem k vylepšení charakteristiky počítače. Je to způsobeno metodikou snímání a algoritmem pro vyhodnocení. Na druhou stranu podává výstižnou informaci o rozmístění a velikosti operační paměti. Po spuštění nabízí šestiskupinové menu:

SysInfo
Test
Benchmarks
Tools
Setup
Exit

V prvnípoložce menu si může uživatel zvolit informace o konfiguraci, pamě?ové mapě (podrobně analyzuje obsah 0 - 1 MB), přerušení, tabulce CMOS a ovladačích zařízení.

Ve druhé skupině menu lze volit z dvanácti možností:

Test

Everything
Memory
Hard Disk
Floppy Disk
System Board
Real-Time Clock
Serial Ports
Paralel Ports
Printers
Video
Input Devices
Select Batch

První položka spouští všechny testy, zbytek podle výběru. Ve třetí skupině jsou obsaženy Benchmarky, vztahující se buď k vlastnímu systému, k videu nebo pevnému disku.

Skupina Tools obsahuje 8 položek, z nichž první dvě se vztahují k umístění a popisu pamě?ového čipu RAM. Třetí položka slouží k nastavení reálného času vestavěných hodin, čtvrtá položka popisuje mechaniku pružného disku, pátá položka slouží k formátování pevného disku, šestou a sedmou lze přepnout na antivirové vyhledávací programy na disk A nebo C, pokud jsou instalovány. Poslední položkou lze toto menu modifikovat.

V předposlední skupině - Setup - jsou tři položky - pro zapnutí a vypnutí barvy, dále pak položky, umožňující spolupráci s tiskárnou, optimalizaci tisku. Ve všech pozicích lze použít klávesu F1 - Help.

 Program se ukončí poslední volbou - Exit.

 

Existuje ještě mnoho dalších programů, které mají víceméně podobné funkce, např.SysInfo od firmy Symantec, NortonUtilities apod.