Správa paměti stránkováním u 80386

 pix47_1.gif (2927 bytes)

Základem je přeložena lineární adresa systémem segmentů. Paměťový prostor je rozdělen na úseky tzv. stránky. Každá stránka zabírá v paměťovém prostoru 4 kB. U 80386 je možno takto vytvořit 1 M stránek. Jsou definovány stránky fyzické a logické. Logické stránky jsou vytvořeny v celém adresovém prostoru mikroprocesoru, tj. 232 a program je přímo adresuje. Fyzická stránka je opět prostor 4 kB, vytvořený ve skutečné fyzické operační paměti. Je zřejmé, že logický adresový prostor je daleko větší než fyzický. Znamená to, že každá logická stránka nemá svůj ekvivalent ve fyzické paměti. Program adresuje určitou část stránky. Pokud má adresovaná logická stránka svůj ekvivalent ve fyzické paměti, je tato fyzická programu přidělena. Pokud nemá svůj ekvivalent, systém ji přidělí některou z volných fyzických stránek. V tomto případě do doby přidělení stránky je vyvoláno přerušení procesorů, tzv. výpadek stránky. V dalším případě, když není volná žádná fyzická stránka, dojde opět k přerušení a systém zajistí uvolnění některé z fyzických stránek tak, že ji uloží do alokační vyrovnávací jednotky pevného disku. Znamená to, že rychlým přehazováním stránek mezi operační pamětí a diskovou pamětí je takto vytvořena virtuální (zdánlivá) paměť, což znamená, že program ji dostane přidělenou méně, než ve skutečnosti potřebuje. Lineární adresa je překládána ve dvou úrovních. Informace o volných a obsazených stránkách jsou uvedeny v tabulce stránek (hodnota 1 bitu). Tabulky ve více úrovních jsou uvedeny z důvodu zabrání co nejmenšího prostoru v oparační paměti. Stejným způsobem ve více úrovních pracuje i procesor 68030, který je srovnatelný s IBM 80386.