Správa paměti segmentováním (u 80386 )

Segmentový registr neobsahuje přímo adresu segmentu, ale tzv. selektor, což je index do systémové tabulky. Ta popisuje jednotlivé segmenty, na které je rozdělena operační paměť (např. kód operačního systému, systémové tabulky, vstupně výstupní buffery atd.). Offset uvnitř segmentu je 32 bitový. Program používá zásadně 48 bitové virtuální adresy (offset udává relativní adrresu uvnitř segmentu a ten je pak určen selektorem). Selektor je uložen v jednom ze segmentových registrů a adresová logika rozhodne, který ze segmentových registrů se při tvorbě adresy využije. Program tak má v kterémkoliv okamžiku zajištěn přístup k 6 nezávislým blokům paměti - segmentům. Každý z nich může mít libovolný rozsah omezen jen 32 bitovým offsetem, tedy až 4 GB.

pix27_1.gif (5944 bytes)