Pracovní stanice v síti Novell

V síti musí být spuštěn alespoň 1 file server. Po zavedení operačního systému na pracovní stanici musí být spuštěny: IPX.COM, NETX.COM.

IPXCOM musí být vygenerován podle sí?ové karty, není možné použít jakýkoliv IPX.COM. Vytváří se z IPX.OBJ + driver sí?ové karty. IPX.COM obsahuje kód pro komunikaci v protokolu IPX/SPX.

NETX.COM přesměrovává požadavky pracovní stanice na sí? - DOS - sí?. Musí být podle verze operačního systému tzn. DOS 5 - NET 5.

pix26_1.gif (2234 bytes)

Spouštění se provádí jednotlivě nebo v dávce:

např.

SIT.BAT

 

Termín:Nová koncepce firmy NOVELL:

Rozhraní ODI (Open Data-Link Interface)

Umožňuje připojení bez vygenerování IPX.COM. Musí být spuštěny moduly LSL.COM (Link Support Layer) - programový modul pro propojení rozhraní sí?ové karty či desky CPU.

NET.CFG - konfigurační parametry sí?ové karty a předepsaný protokol. Dále driver sí?ové karty (uvádí se jeho název) a dále musí být spuštěn IPXODI.COM v dávce.