Programovatelné podpůrné obvody CPU - řadič přerušní 8259

Struktura obvodu:

pix35_1.gif (4534 bytes)

 Význam signálů:

 

Připojení obvodu:

pix35_2.gif (2378 bytes)

Tento obvod zajiš?uje obsluhu přerušení od v/v zařízení. Má 8 vstupů pro přerušovací signály IRQ0 - IRQ7, s možností stanovení jednotlivých priorit. Tyto obvody se dají spojovat do kaskád, k tomu jsou určeny 3 bity - CAS0 - CAS2. Propojením lze vytvořit pole pro 64 přerušovacích signálů. Signál INT je vyvolán na základě žádosti v/v zařízení o obsluhu. Při žádosti o přerušení jsou nastaveny v registru přerušovacích signálů patřičné bity a do procesoru je vysílán INT. Signálem INTA se potvrdí přerušení a vybere požadavek podle priority. Na sběrnici je vyslána instrukce CALL, která zajistí spuštění příslušného obslužného programu (adresuje se příslušný přerušovací vektor). Obvod je programovatelný a přes řídící slovo je možné provést různou obsluhu v/v zařízení.