Počítačové sítě

Počítačová sí? je systém vzájemně propojených počítačů

Hardware - veškeré technické prostředky

Pracovní stanice - tvoří běžný počítač a uživatel využívá služby sítě

Server - obslužná stanice (počítač) a zajš?uje chod sítě, poskytuje ostatním uživatelům prostředky sítě (pevné disky, tiskárny atd.), je na něm operační systém, v některých sítích může být i více serverů

Software - programové vybavení (v některých rozsáhlých sítí je nutný vlastní operační systém pro chod sítě)

Sí?ě

 

Koncepce uložení dat v sítích LAN:

client to server - uložení dat je pouze na serveru a uživatel provádí pouze jeho zpracování

peer-to-peer - data jsou uchovávána na všech sítích v počítačích

 

Základní vlastnosti sítí:

služby, přenosy souborů, sdílení souborů, tisk na sdílených tiskárnách, vzdálené zavádění operačního systému, ochrana dat, možnost spojení s jinými sítěmi

Sí?ový hardware

Spojovací médium

Sí´tové karty jsou rozšiřující karty vložené do volného slotu počítače, rozdělují se podle topologie

nebo podle druhu sítě, pro kterou jsou určeny.

Doplňkové prvky jsou rozbočovače, zesilovače.

 

Topologie sítí:

Sběrnice

pix7_1.gif (1966 bytes)

 

Hvězda

pix7_2.gif (3796 bytes)

 

Kruh

pix7_3.gif (2678 bytes)

 

Metody přenosu dat v síti

Principem náhodného přístupu je, že stanice odesílající zprávu tzv. naslouchá na spojovacím vedení a s odesláním čeká tak dlouho, dokud není na vedení klid. Když dvě stanice vyšlou zprávy současně, způsobí to vzájemnou kolizi. Elektronické obvody to rozpoznají a ztracené zprávy jsou odeslány znovu. Používá se v sítích ETHERNET, APPLE TALK.

Token je speciální elektronický signál, který indikuje stanici, že má práva vysílat i přijímat. V sítích je toto znamení předáváno od první stanice k poslední. Zprávy, které se mají ze stanice vysílat, jsou na ni udržovány až do okamžiku, kdy obdrží toto znamení. Po korektním předání je znamení uvolněno pro předávání dalších zpráv. Využívají sítě ARCNET a TOKENRING. Zprávy se posílají v tzv. paketech (balících) - obsahuje požadavek na zpracování informací jak to provést, přenášená data a cílovou adresu.

 

Základní struktura adresářů (Novell)

 SYS: - SYSTEM

System - obsahuje soubory a podadresáře přístupné pouze supervizorovi a operačnímu systému. Je to domovský adresář supervizora.

obj.sys
prop.sys
- nejdou otevřít
val.sys
autoexec.ncf
- spouštěcí dávka pro server


Public
- jsou vedeny soubory přístupné všem uživatelům (uživatelské příkazy ve tvaru .exe).


Login
- je to netypický adresář, který je přístupný uživateli aniž je přihlášen do sítě. Jsou v něm uloženy soubory pro přihlašování.


Mail - pro každého uživatele je na serveru podadresář USER_ID, kde USER_ID je systémové číslo uživatele na serveru.

 

Uživatel je objekt definovaný na serveru. Obsahuje jméno, heslo a přístupová práva. K serveru se lze přihlásit jen se jménem některého uživatele. Systémem jsou standardně vytvořeni dva uživatelé - supervizor, host.

Supervizor má největší pravomoc, nelze jej zrušit; host má minimální práva a lze ho zrušit. Ostatní uživatelé jsou v síti vytvářeni supervizorem nebo jiným uživatelem s ekvivalencí práv.

Skupina je množina uživatelů na stejném serveru. Standardně je vytvářena skupina EVERYONE.