Paměti CACHE

1. Softwarová

Odebírá hlavní paměti určitý malý prostor a používá ji k ukládání dat, které procesor potřebuje z diskové paměti. Pokud procesor potřebuje data, prohledává nejdříve takto vytvořenou CACHE. Pokud tam jsou, nejsou vyhledávána na pomalém disku.

2. Hardwarová

Tyto paměti jsou umístěny na základní desce PC mezi procesorem a hlavní pamětí. Jsou klasifikovány jako CACHE druhé úrovně. Vyrovnávají rozdíly v rychlosti mezi procesorem a hlavní pamětí. Jsou vytvořeny ze statických polovodičových pamětí SRAM s přístupovou dobou 20 až 25 ns. Není nutno provádět REFRESH a procesor nemusí zařazovat tzv. čekací cykly. Základní filozofie je založena na rychlém přístupu k datům. Předpokládá se, že data, která potřeboval v minulém cyklu, bude využívat i v následujícím čase. Podle tohoto předpokladu jsou data do paměti CACHE přemísťována (načítána). O jejich pohybu v paměti CACHE jsou vedeny informace v řadiči CACHE. Tato filozofie předpokládá asi 90 % úspěšných zásahů v CACHE.

3. Procesorová

Je umístěna přímo v procesoru, na čipu je implementován také řadič CACHE. Je nejrychlejší, jelikož data nejsou přenášena po pomalé vnější sběrnici mezi procesorem a pamětí, ale přímo po vnitřní sběrnici procesoru, např. procesor 486 má CACHE o velikosti 8 kB. Z praxe procesor 486 SX o 25 MHz je rychlejší než 386 s 33 MHz. Typické je to rozpoznat např. u WINDOWS, které používají pevný disk jako rozšíření hlavní paměti. 90 až 95 % zisku rychlosti procesoru se dosáhne prvními 64 kB externí CACHE. U víceúčelových systémů např. NOVELL, UNIX je nutné alespoň 512 kB externí CACHE.

ad1)

Snížení počtu I/O diskových operací:

Jedná se omezení pomalých diskových operací tím, že se vytvoří v operační paměti vyrovnávací paměť pro tyto operace. Uvedením v config.sys položky BUFFER se nainstaluje vyrovnávací paměť, která je využita pro operace s diskem.

Lépe se vytvoří BUFFER pomocí ovladače SMARTDRV.SYS. Výhody oproti DOS BUFFERům: může vytvořit BUFFER do velikosti 8 MB, má dynamickou úpravu (může měnit svou velikost).

Instalace:

DEVICE=C:\DOS\SMARTDRV.SYS velikost

velikost se uvádí v kB, např. 2048 (2MB)

 

RAM disky

Jsou simulované disky, vytvořené v paměti RAM. Disk má vlastní znak pro přístup na disk. Rozdíl oproti pevným diskům je v tom, že informace se ukládají dočasně (při vypnutí počítače se informace ztratí).

 

 


Souvisejí odkazy

http://www.fi.muni.cz/usr/pelikan/ARCHIT/TEXTY/CACHE.HTML

http://hera.vsp.cz/~fszahrj1/_private/hardware-pameti.htm - Flash, Cache, SDRAM, EDO ...