Paměti

Lokální pamětí jsou součástí mikroprocesorů a jsou to střadače, registry, cache.

Operační paměti jsou tvořeny většinou z polovodičových pamětí různých velikostí.

Velkokapacitní paměti představují většinou různé typy disků.

 

1. Dynamická RAM

Základní princip:

pix31_1.gif (1660 bytes)

Dynamická paměť RAM je založena na fyzikálním principu nabíjení kondenzátoru. Takto vzniklý potenciál, který je ekvivalentní napětí, odpovídá logické 0 nebo 1. Jelikož vlivem svodů (svodový odpor) je tento potenciál vybíjen, je nutno tuto operaci v paměťové buňce obnovovat (refresh). Obnova probíhá tak, že jsou paralelně sejmuty obsahy paměťových buněk na řádku, v budiči zesíleny a opět zapsány na původní místo. Rychlost obnovy paměťových míst je několik setkrát za sekundu. Tyto paměti jsou levnější než statické. V současné době máme dva typy SIMM a SIPP. Přístupová doba SIMM 60-70ns.

Použití : operační paměti

 

2. Statická RAM

pix31_2.gif (4070 bytes)

Jednotlivé paměťové buňky bývají uspořádány do matice, jejich výběr je prováděn přes řádkové a sloupcové vodiče. Paměť je tvořena klopným obvodem se dvěma stavy. Přes výběr řádků je zapsaná informace připojena na datové vodiče. Adresace paměťové matice je zajišťována přes dekodér řádku a dekodér sloupců. Data jsou v budících obvodech a přivedená na datovou sběrnici. Součet řádkových a sloupcových vodičů udává šířku adresového slova. Není nutná obnova informace jako u DRAM. Přístupové doby jsou 15-35 ns.

Použití: pro rychlé paměti cache

 

3. Paměť ROM

Určená jen pro čtení, většinou se programuje přímo u výrobce, nedá se přeprogramovat, je energeticky nezávislá. Použití: pro BIOS, pevné paměti atd.

 

4. Paměť PROM

Programovatelná, energeticky nezávislá. Programuje se na speciálním zařízení programátora a princip je v destrukci vodivých cest, tzn., že je propálená propojka výstupního obvodu.

 

5. Paměť EPROM

Je programovatelná ultrafialovým zářením, dá se přeprogramovat.

 

6. Paměť EEPROM

Dá se mazat a programovat elektrickým proudem, oproti EPROM je doba programování řádově v ms. V počítači s PENTIEM je tzv. flash EPROM, kdy může uživatel disketou u výrobce.

 


Související odkazy

http://www.fi.muni.cz/usr/pelikan/ARCHIT/TEXTY/PAMETI.HTML - Paměti

http://www.fi.muni.cz/usr/pelikan/ARCHIT/TEXTY/INTPAM.HTML - Vnitřní paměti

http://www.fi.muni.cz/usr/pelikan/ARCHIT/TEXTY/ORGPAM.HTML - Organizace pamětí v PC

http://www.fi.muni.cz/usr/pelikan/ARCHIT/TEXTY/CACHE.HTML - Cache paměti

http://www.fi.muni.cz/usr/pelikan/ARCHIT/TEXTY/CMOS.HTML - CMOS paměti

http://hera.vsp.cz/~fszahrj1/_private/hardware-pameti.htm - Flash, SDRAM, EDO ...

http://svet.hardware.cz/sh/sh1.nsf/ShowProds?ReadForm&area=_3a1gmq1moehkg_ Aktuální články