Nabídkové programy (Novell)

pix5_1.gif (2047 bytes)Filer

Slouží pro údržbu souborů a přístupů k adresářům.

Umožňuje: 

a) supervizorovi změnit

 

b) uživatelům (s oprávněním)

 

pix5_2.gif (1678 bytes)DSpace

Umožňuje pouze supervizorovi omezit pro vybrané uživatele diskový prostor na VOLUME.

 Uživatelům, kteří mají efektivní právo S v adresáři:

Ostatním uživatelům umožňuje:

 

pix5_3.gif (2317 bytes)VolInfo

Umožňuje dynamickou informaci o obsazení logických částí (VOLUME) v síti. Dále je možno provést volbu jiného serveru.

 

 

pix5_4.gif (2006 bytes)Salvage

Umožňuje obnovení zrušených souborů nebo souborů v již zrušeném adresáři. V adresáři musíme mít práva [F C R]. Soubory jsou obnoveny se všemi důvěrnickými právy.

Systém záchrany je navíc řízen příkazy z konzoly:

SET PURGE ALL DELETED FILES=ON/OFF

ON-Vymazané soubory jsou ihned fyzicky zrušeny
OFF-Lze obnovit přes SALVAGE

 

SET MINIMUM FILE DELETED WAIT=0-7 dnů

Vymazané soubory jsou během této doby obnovitelné

 

SET FILE DELETED WAIT TIME=0-7

Po uplynutí této doby začne systém přidělovat prostor zrušených souborů a to počínaje nejstarším zrušením.

 

SYSCON

Umožňuje:

aj.