Modemy

pix22_1.gif (5556 bytes)

Modem je modulátor - demodulátor, transformuje digitální signál vysílaný počítačem do signálu analogového vhodného pro telefonní linky. Transformace signálu je modulací. Její efektivnost se určuje v bitech za sekundu - míra přenosu informace.

BAUD - jednotka měří počet změn stavu signálu za sekundu, např. signál 2400 baudového modemu změní svůj stav (amplitudu, frekvenci, fázi) 2400x za sekundu. K vysílání jednoho bitu jsou nutné dvě změny. Všechny rychlejší modemy uvádějí počet baudů menší než přenosovou rychlost. Technika modulace umožňuje vysílat více bitů při jedné změně signálu, tzn. na jeden baud. Např. fázovou modulací se vysílají 4 bity/baud.

Modulační protokoly:

Jsou definovány výborem CCITT, je součástí mezinárodní telekomunikační unie. Komunikační protokoly:

V21 - 300 b/s;

V22 - 600, 1200 b/s; modemy jsou 600 baudové, modulace 4 bity/baud

V22bis - 2400 b/s;

V32 - 4800, 9600 b/s; pracuje na 2400 baudech, 2 nebo 4 bity/baud;

V32bis - multistandardní 14400 b/s.

V90 - až 56kb/s

Oprava chyb:

Na telefonních linkách se projevují parazitní šumy, proto jsou zavedeny technologie k opravě přenosových chyb. Protokoly MNP2-4; skládají se z šumového filtru a korektoru postižených dat. Korekce chyb má velký vliv na přenosovou rychlost.

Komprese dat:

Je zmenšení velikosti přenášených zpráv odstraněním redundance. Technologie MNP5 a V42bis používá metody RLL.

Protokoly pro přenos souborů:

Xmodem přenáší 128 bytové pakety + jeden podpůrný verifikační bit pro přijímací systém ke kontrole správnosti přenosu. Formát - 8 bitů/znak.

Ymodem pro přenosy velkých souborů - data v blocích 1 kB.

Zmodem - 512 bytové bloky pro přenos.

UART je čip odpovědný za dohlížení na sériovou komunikaci. Když posílá informace, BIOS vkládá data do převodního registru UARTu. Když je UART připraven na vysílání, přesune data do posuvného datového registru a posílá je bit po bitu po vedení. Přijímací sériový port také obsahuje UART, jako přijímač bere bity z vedení (odstraní start a stop bity) a vkládá je do přijímacího posuvného registru. Když přijme celý byt, přesune ho do přijímacího registru, který je zpřístupněn přes BIOS. Při chybě přenosu se nastaví příznaky ve stavovém registru a ohlásí chybu BIOSu. Sériová komunikace je komunikace mezi UARTy. Propojení je přes 25 pinový a 9 pinový konektor:

pix22_2.gif (4433 bytes)

Při komunikaci se dvě sériová zařízení musí shodnout na rychlosti a dalších parametrech (start, stopovací bity, zapnutí - vypnutí echa). U asynchronního přenosu přijímač tzv. hlídá linku, start bit způsobí změnu linky, upozorní, že jsou nějaká data k přenosu.

Vysvětlení diod na modemu:

HS - High Speed - svítí, pracuje-li na plný výkon;

AA - Auto Answer - modem odpovídá samostatně na telefonní výzvy;

CD - Carner Detect - při komunikaci je úspěšně připojen k jinému počítači;

OH - Off Hook - modem přebral kontrolu nad telefonní linkou;

RD - Receive Data - předává data počítači;

SD - Send Data - počítač posílá data;

TR - Therminal Ready - modem přijal signál Therminal Ready;

MR - má zapojen napájení a je připraven.

  

Telefonní vedení je označeno barvami červenou, zelenou, žlutou a černou, používá se červená a zelená. Ta dává 48 V stejnosměrných, při zvonění 100 V. Optická vlákna dosahují rychlosti až 2 GB.

Volba telefonního čísla:

Programové vybavení:

Počítač vysílá modemu příkazy ve speciálním formátu, je používán speciální jazyk AT (attention) příkazy. Modem pracuje ve dvou režimech:

1. příkazový - posíláme AT příkazy

2. přenosový - nelze posílat AT příkazy.

pix22_3.gif (5558 bytes)


Související odkazy

 http://www.modemy.cz