Logické obvody

1. OR

Y = A + B

Značení:

or.gif (1197 bytes)         nebo          or2.gif (1219 bytes)

OR -pravdivostní tabulka

A B Y = A + B
0 0 0
0 1 1
1 0 1
1 1 1

 

2. NOR

Y=A+B

Značení:

nor.gif (1187 bytes)         nebo          nor2.gif (1226 bytes)

NOR -pravdivostní tabulka

A B Y=A+B
0 0 1
0 1 0
1 0 0
1 1 0

 

3. AND

Y = A . B

Značení:

and.gif (1249 bytes)      nebo      and2.gif (1219 bytes)

 

AND - pravdivostní tabulka

A B Y=A.B
0 0 0
0 1 0
1 0 0
1 1 1

 

4. NAND

Y=AB

Značení:

nand.gif (1252 bytes)        nebo          nand2.gif (1226 bytes)

NAND -pravdivostní tabulka

A B Y=AB
0 0 1
0 1 1
1 0 1
1 1 0

 

5. XOR

 

Značení:

xor.gif (1217 bytes)        nebo         xor2.gif (1229 bytes)

XOR -pravdivostní tabulka

A B XOR
0 0 0
0 1 1
1 0 1
1 1 0

 

 


Související odkazy

http://lucy.troja.mff.cuni.cz/~tichy/kap6/6_3.html