Kódování pevných disků

1.Kódování FM (frekvenční modulace)

 pix45_1.gif (4035 bytes)

  

pro 1 = P = impulz
pro 0 = N = mezera

pro 1 je zápis PP
pro 0 je zápis PN

např. 1 1 1 0 1 0 0 0
  PP PP PP PN PP PN PN PN

 celkem 12 impulzů

 

2. Modifikovaná frekvenční modulace - MFM

IBM ji využívá u disket. Byla standardem pro diskové systémy PC.

1 je vždy mezera a pak impulz - NP
0 v řetězci 00 je nejprve impulz a pak mezera - PN

0 v řetězci 10 je NN

např. 1 0 1 1 0 0
  NP NN NP NP NN PN

 

3. Kódování RLL

Kódovaný vzorek Kódování
(P-impulz, N-mezera)
Počet impulzů
000 PNNN 1,00
001 NPNN 1,00
100 NNPNNN 1,00
101 PNNPNN 2,00
1100 NNNNPNNN 1,00
1101 NNPNNPNN 2,00
111 NNNPNN 1,00

 např. 101100 se kóduje takto:

101 100

PNNPNN NNPNNN = 3 impulzy