Klopný obvod typu JK

Je to sekvenční, dynamický, synchronní obvod se dvěma stabilními stavy, který pracuje jako pamě?ový člen pro jeden bit. Používá se pro stavbu registrů a čítačů. Má dva synchronní informační vstupy J a K závislé na hodinových impulsech na vstupu CL a dva asynchronní vstupy R a S. Klopný obvod typu JK reaguje na sestupnou hranu hodinového impulzu.

Značka:

pix34_1.gif (2323 bytes)

 

Pravdivostní tabulka

tn tn+1
Jn Kn Qn+1
0 0 Qn
1 0 1
0 1 0
1 1

 

Příklad : Asynchronní čítač typu JK

pix34_2.gif (3411 bytes)

pix34_3.gif (3751 bytes)

 


Související odkazy

http://lucy.troja.mff.cuni.cz/~tichy/kap6/6_5.html#552