Klopný obvod typu D

Je to synchronní obvod se dvěma stabilními stavy. Reaguje na nástupní hranu hodinového impulsu. Je vybaven vstupy pro nastavení - S a nulování - R na hodinových impulsech, které jsou nezávislé. Informace přichází na vstup D, hodinové impulsy na vstup C.

Značka:

 pix32_1.gif (3598 bytes)

 

Pravdivostní tabulky:

tn tn+1
0 Qn+1
0 0,00
1 1,00

 

D C Qn+1
0 0 Qn
1 0 Qn
0 1 0
1 1 1

 

Příklad : Asynchronní čítač typu D
pix32_2.gif (2821 bytes)

 

Klopný obvod typu RS

Je to sekvenční obvod se dvěma stabilními stavy - používá se jako pamě?ový člen na jeden bit, používá se na stavbu registrů, čítačů apod. Funkční schéma se členy NAND:

pix32_3.gif (2427 bytes)

KO má řídící vstup S (nastavení) pro nastavení obvodu do stavu Q=1) a řídící vstup R (nulování) pro nastavení výstupu Q=0. Stav R=S=1 je zakázaný.

S R Qn+1
0 0 Qn
1 0 1
0 1 0
1 1 X

X - zakázaný stav

 


Související odkazy

http://lucy.troja.mff.cuni.cz/~tichy/kap6/6_5.html#553 - klopný obvod D

http://lucy.troja.mff.cuni.cz/~tichy/kap6/6_5.html#551 - klopný obvod RS