Klávesnice

Je vnější zařízení systému PC, skládá se z rozhraní, kabelů a klávesnice.

Rozhraní je tvořeno konektorem DIN.

1 - data
2 - nevyužit
3 - uzemnění
4 - napájení
5 - hodiny

U funkční klávesnice je ss napětí mezi kolíky 1-2-3 nebo 5 (2-5,5 V).

Každá klávesa má přiřazen SCAN kód, po stisku klávesy je tento kód na portu klávesnice, odkud si ho vezme obsluha přerušení. Ta jej převede do ASCII a uloží do vyrov. bufferu klávesnice příslušné hodnoty.

SCAN kód určuje fyzické tlačítko na klávesnici např. když obsluha přerušení přečte z portu klávesnice hodnotu 44, jedná se o písmeno z. Ve SCAN kódu se nerozlišuje malé a velké písmeno (např. klávesa z má stejný SCAN kód jako klávesa Z). Podle stavu klávesy CAPS LOCK, příp. SHIFT se rozliší, zda se jedná o velké nebo malé písmeno.

ASCII kód je množina 256 čísel, které reprezentují jednotlivé znaky.

Extended ASCII CODE: Pro některé klávesy, které nemají přiřazenou žádnou hodnotu v tabulce ASCII (funkční klávesy) se vygeneruje rozšířený ASCII.

Vyrovnávací paměť klávesnice (buffer) je oblast paměti o velikosti 32 B v datové oblasti BIOSu. Těchto 32 B tvoří kruhovou frontu, do které se ukládají znaky stisknuté na klávesnici v pořadí ASCII a SCAN kód. Ukládají-li se znaky rychleji, než dokáže PC zpracovat, buffer se zaplní a počítač vydá zvukový signál. Příznaky klávesnice jsou 2 B, které jsou obrazem současného stavu klávesnice. Tyto adresy jsou součástí datové oblasti BIOSu.

 

Typy klávesnic

 

Principy

u starších klávesnic - spínačové

pix15_2.gif (2920 bytes)

Na sloupcové vodiče je multiplexně přiváděn určitý potenciál, který se při zmáčknutí objeví na příslušném řádkovém vodiči. Ze sloupce a řádku je identifikováno příslušné tlačítko. U klávesnic IBM je kapacitní princip, kdy na spodní straně klávesnice je vytvořena kapacitní plocha, stiskem příslušné klávesy dojde na ploše ke změně kapacity, toto je vyhodnoceno a identifikována klávesa. Klávesnici podporuje mikroprocesor na bázi ROM, jehož hlavní činností je identifikace SCAN kódu. Životnost klávesnice se udává v počtu stisků, u dnešních až 80 miliónů stisků.

 


Související odkazy

http://www.fi.muni.cz/usr/pelikan/ARCHIT/TEXTY/KEYBM.HTML#KEYB