Interface - Rozhraní

Periferie jsou všechna zařízení, která lze připojit k základní desce počítače.

Slouží k těmto účelům:

pix20_1.gif (2728 bytes)

 

Vnější rozhraní

Je to standardizace připojení (respektuje vlastnosti jednotlivých technických zařízení - periférií z hlediska vstupu a výstupu).

Vnitřní rozhraní

Jsou to inteligentní vstupní - výstupní obvody, které jsou většinou programovatelné.

Příklad vnitřního rozhraní:
pix20_2.gif (3180 bytes)

Port je propojení na zadní straně počítače.

Porty:

 

Rozdíl je ve způsobu vyměňování informací. U sériového se přenášejí bit po bitu po jednom drátě u paralelního se přenášejí informace po bytech přes osm drátů současně.

Sériové RS232:

Používají se dva typy konektoru:

1. CANON 25 (25 - pinový)
pix20_3.gif (1589 bytes)

 

Přiřazení pinů:

Pin Funkce
1 Ochranná zem
2 Přenos dat (výstup)
3 Příjem dat (vstup)
4 Žádost k vysílání dat (výstup)
5 Připravenost pro příjem (vstup)
6 Připravení dat na vysílání
7 Signálová zem
8 Zachycení linkového signálu
9 Přenosové hodiny
20 Zachycení ukončení dat
22 Kruhový indikátor

Ostatní jsou uzemněny


2. CANON 9 (9 - pinový)
pix20_4.gif (1628 bytes)

Přiřazení pinů:

Pin Funkce
1 Zachycení linkového signálu
2 Příjem dat
3 Přenos dat
4 Zachycení ukončení dat
5 Zemnění
6 Připravenost dat pro vysílání
7 Požadavek na přenos
8 Připravenost pro příjem
9 Kruhový indikátor

 

Tuto činnost při přenosu a příjmu dat zajišťuje speciélní programovatelný obvod typu UART pod označením 8250, 8251. Je to v podstatě paralelně sériový převodník.

Obecný princip sériového procesu
pix20_5.gif (3942 bytes)

Pro vlastní přenos se přidávají k platným datům další informace a to startbit, parita, počet stop bitů.

UART
pix20_6.gif (8419 bytes)

RS 232 je digitální rozhraní, komunikace asi do 15m, stav na lince ON +3 V , OFF - 3 V. Každou linku řídí jedna nebo druhá strana např. linku 2 vnímá jedna strana jako vstup a druhá strana jako výstup. Rychlost přenosu je možno programovat.

Rozhraní:

Na DTE jsou samčí konektory, na DCE samičí. UART dohlíží na sériovou komunikaci PC. Dnes se většinou používají rychlejší čipy pod označením 16450, 16550. Na rozdíl od starších UARTů, kdy se ukládaly informace byte po bytu RS 232 je navržen tak, aby spojoval DTE a DCE.

Spojení mezi počítači - oba mají rozhraní DTE. Podle standardu nemůžeme takto přímo propojit dvě rozhraní DTE. Propojení je možné přes kabel tzv. modemový eliminátor.

 

Paralelní rozhraní typu CENTRONICS

U novějších tiskáren se používá 36pinový CENTRONICS:

pix20_7.gif (1179 bytes)

Slouží např. pro připojení tiskárny, ZIP disku, propojení dvou počítačů. Informace jsou přes paralelní port přenášeny paralelně, tzn. že je vždy zároveň přenášena určitá sada bitů.