Softwarová instalace pevného disku, program FDISK

Formátování

  1. nízkoúrovňové formátování - ověření komunikace mezi řadičem a pevným diskem, vytvoření struktury disku
  2. vytvoření partition - rozdělení disku
  3. vysokoúrovňové formátování s případnou instalací operačního systému

 

Nízkoúrovňové formátování

Z dokumentace je nutno znát základní parametry pevného disku (stopy, hlavy, sektory na stopu a počáteční stopu pro předkompenzaci zápisu). Předkompenzace zápisu se používá od určité stopy směrem ke středu disku, jelikož sektory mají menší plochu pro zapsání dat, jako vně disku.Proto se zapisuje jinou hodnotou zápisového proudu.

Nutno mít zaváděcí disketu se softwarem pro nízkoúrovňové formátování.Program pro nízkoúrovňové formátování je uložen v ROM řadiče.Vyvolání příkazem DEBUG,po promptu se zadá G=XXXX:YYYY, kde XXXXh je startovací adresa programu (většinou bývá uvedena v dokumentaci k řadiči).

obvykle

C800:0005h nebo C800:0006h pro primární disk

nebo

D00:0005h nebo D00:0006h pro sekundární disk

Ukončení : CTRL+ BREAK

Konec programu DEBUG - Q

Program se provede a jeho výstupem je informace o nízkoúrovňovém naformátování s upozorněním na vytvoření partition a formátováním na vysokou úroveň. Druhým způsobem je toto možné provést programem Disk-manažer.

 

Vytvoření partition (rozdělení disku)

Příklad rozdělení disku:

Pevný disk 320MB

Provádí se programem FDISK.

Základní volby programu FDisk:

  1. Create DOS partition or logical DOS drive (vytvoření  DOS partition nebo logic.disku)
  2. Set active partition (nastavení aktivní partition)
  3. Delete DOS partition or logical DOS drive (smazání partition nebo logic jednotky)
  4. Display partition information (zobrazení info o partition)

Jednotlivé položky se vybírají z nabídky zadáním čísla a enter.

Program se ovládá z příkazové řádky a není pro začátečníka velice intuitivní. Nevýhodou je, že pokud změníme partition existujícího disku, přijdeme o všechna data. Proto je nutné data nejdříve zálohovat nebo použít některý z komerčních programů, který umí změnit partions "za běhu" bez ztráty dat (např Partition Magic)

Program FDISK má své ekvivalenty i na jiných operačních systémech (Linux-Fips...)

Vysokoúrovňové formátování

Vytvoří se zaváděcí záznam prázdné FAT a základního adresáře a zjistí se správná komunikace s jednotlivými clustery disku. V další části může být instalace jádra operačního systému do zaveditelné partition pevného disku. Realizace příkazem FORMAT nebo pomocí programu Disk-manažer.