BIOS

ROM BIOS je uložen v pevné paměti ROM počítače. Je to množina obslužných programů nezbytných pro jeho činnost. Řídí jednotlivá základní přídavná zařízení počítače (monitor, klávesnice atd.) zabezpečuje další činnosti (údržba, data, času atd. ). Je tvořen třemi základními částmi:

Test počítače při zapnutí - testují se základní přídavná zařízení a paměť RAM počítače; provedení tohoto testu je jedním z hlavních důvodů, proč se po zapnutí počítače objeví hlášení operačního systému s určitým zpožděním.

Program pro zahájení práce zaváděcího programu (zaváděč systému) - tento progrm zkontroluje, zda se na disku, z něhož je operační systém zaváděn, je uložen zaváděč systému. Je-li tam, zavede se do RAM a předá se mu řízení.

Základní rutiny pro obsluhu standardních zařízení počítače (pevný a pružný disk, sériové rozhraní, klávesnice).

 

Zjištění datumu pořízení BIOSu: v programu debug DFFFF : 5L8