20.Stavba a činnost rozmnožovací soustavy člověka

  1. Rozmnožovací soustava ženy

Vaječníky - orgány se smíšenou funkcí, produkují vajíčka a vyměšují pohlavní hormony. Oba vaječníky obsahují 700 tisíc - 2 miliony nezralých folikulů (pohlavní buňky - vajíčka). Funkce vaječníků je cyklická a odpovídá jí menstruační cyklus (28 dní), který se skládá ze 4 fází.

  1. folikulární proliferační fáze - v první polovině cyklu, jedno vajíčko se mění ve zralý Graafův fotikul. Buňky obklopující vajíčko se rozmnožují a vzniká dutina vyplněná tekutinou. Vazivové buňky vyměšují hormony estrogeny. Jejich vlivem se děloha znovu pokrývá výstelkovými buňkami.
  2. ovulace - 12 - 14 den cyklu Graafův fotikul praskne: vajíčko je vyplaveno a posouvá se do vejcovodu a směrem k děloze. Děložní sliznice je obnovena a je v klidu.
  3. lutealní sekreční fáze - Graafův fotikul se po uvolnění vajíčka mění ve žluté tělísko, ve kterém se vytvářejí další hormony gastogene (progesteron). Děl. sliznici se zhušťuje, žlázky se prodlužují a rozšiřují a vyměšují sekret, který obsahuje živiny. Sliznice prosákne tkáňovým mokem - příprava na uhnízdění vajíčka.
  4. menstruace -nastává, není-li vajíčko oplozeno. Žluté tělísko zaniká a ustává vyměšování hormonů. Dochází k shluku cév. Povrchové vrstvy sliznice odumírají a z porušených cév uniká krev a odplavuje části sliznice. Trvá 3 - 5 dní a po ní se cyklus opakuje. Žena menstruuje od puberty až do pohlavního klidu klimaktéria (asi 35 let a vyzraje okolo 450 folikulů.

Estrogeny - působí na růst a rozvoj pohlavních orgánů a pohlavních znaků (růst dělohy, vejcovodů, rodidel,...). Působí na ústřední nervovou soustavu a mají vliv na sexuální cítění.

Progesteron udržuje sekreční fázi děložní sliznice v počátečním období vývoje oplozeného vajíčka a působí při rozvoji mléčné žlázy. Činnost vaječníků a menstruační cyklus jsou řízeny z hypotalamu přes přední lalok hypofýzy.

  1. Rozmnožovací soustava muže

Varlata - smíšená funkce, produkují mužské zárodečné buňky - spermie a mužský pohlavní hormon testosteron. Funkce není cyklická, ale nepřetržitá. Spermie vznikají v semenotvorných kanálcích varlete (umístěno v šourku, kde je o 4 ° C nižší teplota než v břišní dutině.) Testosteron je vyměšován vazivovými buňkami varlete. Je nezbytný pro rozvoj přídatných pohlavních orgánů (prostaty, semenných váčků, pohlavního údu) a sekundárních pohlavních znaků v pubertě (hlubší hlas, růst vousů, mohutnější kosterní svalstvo.) Podněcuje tvorbu bílkovin a jeho vlivem na ústřední nervstvo vzniká pohlavní cítění. Činnost varlat je řízena stejnými hormony adenohypofýzy jako činnost vaječníků.

  1. Vývoj nového jedince

Život nového jedince začíná oplozením (splynutím spermie s vajíčkem). Je to důsledek pohlavního aktu, při němž se dostane semeno do ženiny pochvy. Spermie ze semene vcestují do dělohy a do vejcovodů. Zde se setkávají s vajíčkem, jedna ze spermií pronikne do vajíček a jádra obou buněk splynou. Vajíčko je posunováno do dělohy, kam se jako zárodek dostane za 3 - 4 dny po oplození. Zde se jeho vývoj pokračuje. Zachytí se na některém místě zbytnělé a kypré sliznice děložního těla zárodku a zanoří se do ní. Z buněk zárodku potom kromě těla zárodku vznikají i zárodečné obaly a placenta. Povrchové buňky rozrušují děložní sliznici a vytváří se placenta. Po oplození se vajíčko začíná dělit ve stádiu moruly a vzniká embryo blat (vlastní zárodek) - obalen v amnionu a trofoblast = 2plodová blána - obalena v chorionu a spolu s placenou má vyživovací funkci.

Vývoj jedince trvá průměrně 270 dní. Během zárodečného období dosáhne zárodek velikosti asi 3 cm a nabude zevní podoby lidského těla. Od počátku 3. Měsíce navazuje období vývoje plodu, které končí porodem. Placenta zprostředkovává spojení mezi plodem a organismem. Z matčiny krve odebírá živiny, kyslík, minerální látky, vitamíny a vodu. Odevzdává do ní většinu odpadových produktů (CO2, močovinu,..). Plní funkci plic, trávícího ústrojí a ledvin.

  1. Gravidita

S vývojem plodu a placenty se vyvíjí i děložní svalstvo. Objem dělohy se zvýší z 5 ml na 5 - 7 tisíc m., hmotnost matky o 10 - 12 kg. V době těhotenství je nutné, dbát na správnou výživu - bílkoviny, železo, vápník, fosfor, vitamíny,...). Těhotenství končí po uplynutí 40 týdnů porodem. Při porodu nastávají stahy děložního svalstva, které vytlačují plod z dělohy. Hlavička plodu přitom otvírá děložní hrdlo a ostatní porodní cesty. Celková porodní činnost trvá 8 - 16 hodin. Po otevření děložního hrdla je vypuzování těla plodu velmi rychlé. Za 20 - 40 minut se stahy vyloučí i placenta. Děje jsou řízeny autonomním nervstvem a hormony.

Od roku 1958 platí zákon o možnosti umělého přerušení těhotenství. Z hlediska plánovaného rodičovství je významná antikoncepce (biologická, mechanická, chemická, hormonální) metoda jak zabránit otěhotnění.

Mechanická - prezervativ,

biologické - neplodné dny,

chemické - zavedení chemických látek do pochvy,

hormonální - tablety (spolehlivá, ale vedlejší účinky).

Onemocnění

Příjice (syfilis) - původcem mikroorganismus, přenáší se pohlavním stykem, několik stádií, po uplynutí inkubační doby (2 - 3 týdny) tvrdý vřed, nakonec je zasažena ústřední nervová soustava.

Kapavka - původcem bakterie typu koků, přenáší se pohlavním stykem, začíná jako hnisavý zánět močopudných cest.

Obě choroby léčitelné antibiotiky. Prevence- hygiena, vyhýbání se pochybným známostem a promiskuitě.

AIDS